:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: prehled plzenskych trolejbusu
Trolejbusy
Přehled všech plzeňských trolejbusů
V následujících tabulkách jsou uvedeny všechny nám známé trolejbusy, které se pohybovaly po plzeňských ulicích v pravidelném provozu s cestujícími. Nejsou zde tedy podchyceny zkušební prototypy vozů a podobné nahodilé anomálie. Protože se v poslední době počet takových vozů značně rozrostl, zařadili jsme i tabulku s těmito tykadláky. Přehled se snažíme neustále doplňovat. Máte-li nějaké připomínky nebo snad dokonce údaje k doplnění či upřesnění, napište nám!
Vysvětlivky: V tabulce jsou pod položkou STAV zobrazovány symboly pro snadnější a rychlejší orientaci. Lze takto například rychle zjistit, které vozy jsou ještě v provozu, které jsou již definitivně sešrotovány apod.

Význam jednotlivých symbolů:
v provozu - trolejbus v provozu
vyřazený - vyřazený, ale nesešrotovaný vůz (fyzicky ještě existuje), např. v muzeu, jako vrak atd.
sešrotovaný - již sešrotované vozidlo
neznámý osud - není znám osud vozu

Přehled evidenčních čísel: 96 – 100; 101 – 200; 201 – 300; 301 – 400; 401 – 500;
501 – 524; mimo pořadí

ev. č.

typ/
série

stav

výr. č.
(nové)

vyroben
(do DP)

moder-
nizace

vyřazen
(šrotace)

foto

barva/poznámka
96 2 Tr  
1938
(1.4.1953)
  1.2.1956   z Prahy č. 315
97 2 Tr  
1938
(1.4.1953)
  1.2.1957   z Prahy č. 316
98 2 Tr  
1938
(1.4.1953)
  1.3.1956   z Prahy č. 317
98II 8 Tr9 sešrotovaný  
1960
(1975)
  1978
(80.léta)
  z Mar. Lázní č. 9
99 2 Tr  
1938
(1.4.1953)
  1.2.1960   z Prahy č. 318
99II 8 Tr
prototyp
sešrotovaný  
1956
(1975)
  1978
(2001)
  z Mar. Lázní č. 7; po vyřazení v Boru u Tachova, od 2. pol. 80. let Racov
100 2 Tr  
1938
(1.4.1953)
  1.2.1960   z Prahy č. 319
© 2002 - 2009
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: