:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: Mariánské Lázně
Jiná města
MHD v Mariánských Lázních 2002 - 2005

Dříve velice perspektivní a dobře fungující systém MHD je dnes ve velmi svízelné situaci. Tyto stránky si nekladou za cíl zmapovat do detailu historii a provoz MHD v Mariánských Lázních, ale snaží se spíše nabídnout zajímavé postřehy a informace spolu s nejnovějšími snímky. Pokud se chcete dozvědět více o mariánskolázeňské trolejbusové krizi, velice pěkné čtení najdete na adrese www.spvd.cz/hertl/ml.

Všechny stránky o dopravě v Mariánských Lázních
úvodní stránka o ML | tarif a novinky 2002 - 2005 | snímky jaro 2002
historické jízdy 2003 | Mikuláš 2003 | dny trolejbusů 2004 | Škoda 24 Tr v lázních
dny trolejbusů 2005 | druhá 24 Tr

Novinky
rok 2006

Od 1. srpna zajíždí některé spoje linky č. 6 v obou směrech k hypermarketu Kaufland. V pracovní dny se jedná o spoje v 9:35, 11:00, 12:00, 17:20, 19:05 ze zastávky City service. V sobotu, neděli a svátek pak o spoje v 8:25, 9:35, 11:00, 12:30.
Dne 5. srpna byl zahájen provoz na lince č. 11 Antoníčkův pramen – Kaufland, přičemž vybrané spoje jezdí zatím pouze v sobotu mezi 7:28 a 14:48 ve 40 minutovém intervalech. Cestující z Úšovic do města mohou přestoupit v zastávce Chebská křižovatka na linku č. 5. V opačném směru (od Kauflandu) navazují spoje linky č. 11 na linku č. 5 na Panská pole a linku č. 3 do města.
Následně od 8. srpna byl zahájen provoz na autobusové lince č.10 Mariánské Lázně – Skláře. Spoje zajíždějí do zastávky Dopravní podnik, kde navazují na linku č. 3. Provoz potrvá po dobu uzavírky silnice č. II/230.

V úterý 3. října bylo městu oficiálně předáno 5 nových trolejbusů Škoda 24 Tr Irisbus. Jejich převoz probíhal v minulých týdnech po silnici za tahačem. Z pěti letos dodaných trolejbusů jsou dva s dieselagregátem, tři bez. Po dodatečné objednávce města však bude výrobce dieselový pohon doplňovat i do třetího trolejbusu.
Celkem je nyní v M. Lázních 11 trolejbusů. Z toho 4 kusy Škoda 14 Tr ev.č. 45, 48, 49 a 50. Dále pak prototyp 24 Tr ev.č. 51 (s bateriovým pohonem) a ex zlínská 24 Tr ev.č. 52. Nové trolejbusy obdrží další evidenční čísla v pořadí, tedy 53 až 57. Dle neověřených informací se nyní počítá s vyřazením starších trolejbusů 48 a 50.

zima 2005-06

V úterý 27. 12. schválila městská rada prodloužení smlouvy o provozování MHD s Dopravním podnikem M.L
Více Mariánskolázeňské listy 15/1 a 14/52.
Od 01.01.2006 došlo ke změně tarifu MHD. Obyčejné jízdné se zvýšilo na 8,- Kč (ze 7,-), zlevněné ze 3,- na 4,- Kč. Ke zlevnění došlo v případě zavazadel, za které se nyní platí oproti dřívějšku jen zlevněné jízdné.
Na lince 12 platí stále zvýšené jízdné, které nyní činní 10,- resp. 5,- Kč.
Od 23.12.2005 začal jezdil Skibus v trase Antoníčkův pramen - Koliba na zahájení i po ukončení denního a večerního lyžování. Navíc v trase centrum - Koliba jezdí mezi 9:00 až 16:00 v 20 minutovém intervalu a zdarma!
Více Mariánskolázeňské listy 14/51

podzim 2005

Smutným dnem pro trolejbusy v ML byla středa 23.11., kdy město opustily dva trolejbusy typu 14 Tr 11/6 ev.č. 46 (v.č. 11670) a 47 (v.č. 11661). Oba trolejbusy zamířily po železnici do Kaunasu v Litvě. Trolejbus číslo 46 byl odstaven již více než rok, za to tykadlák 47 sloužil cestujícím ještě několik dní před transportem. Zdroj diskuze SPVD
V neděli 04.12. se uskuteční další tradiční dopravní akce. Spolek pro mariánskolázeňské trolejbusy spolu se SVPD pořádají Mikulášský trolejbus. V době zhruba od 13 do 18 hodin bude město objíždět vyzdobený trolejbus Škoda 24 Tr s mikulášem, čertem a andělem na palubě.
Město Mariánské Lázně získalo dotaci ve výší cca 45 miliónů Kč na zlepšení MHD z programu ministerstva pro místní rozvoj. Předpokládá se, že dojde k nakoupení hned 5 nových trolejbusů.
Více Mariánskolázeňské listy 14/41 a 14/47.
V úterý 25.10. byl do M. Lázní přitažen za silničním tahačem nový trolejbus Škoda 24 Tr Irisbus. Vůz obdržel ev.č. 52. Jedná se o tykadlák původně určený pro Zlín, který ale vyhořel při dopravě do Zlína a po následné repasi ho získali se slevou mariánskolázenští.
Podrobněji na stránce o druhé 24 Tr v ML. Krátké info také v Mariánskolázeňských listech 14/47.

jaro - léto 2005

Koncem května byla podepsána smlouva na dodávku již druhého nízkopodlažního trolejbusu ŠKODA 24 Tr Irisbus, od vítěze výběrového řízení ŠKODA ELECTRIC, s.r.o. V ulicích města by se měl objevit v prosinci tohoto roku.
I v letošním roce byla v rámci příprav na lázeňskou sezónu provedena kompletní výměna informací pro cestující a jízdních řádů na všech označnících zastávek MHD. Obsah informací a časy spojů jsou beze změn.
Od 01.05. došlo ke změně v provozování MHD v Mariánských Lázních. To nyní zajišťuje společnost Městská hromadná doprava Mariánské Lázně, a.s., což je dceřiná společnosti stávajícího Dopravního podniku. Změny se uskutečnily kvůli splnění podmínek smlouvy o provozování MHD trolejbusy a autobusy. Vše zdroj Mariánskolázeňské listy.
O víkendu 09. a 10.07. se uskutečnily tradiční dny Mariánskolázeňských trolejbusů. Akci opět pořádala Společnost pro veřejnou společnost.

leden 2005

Byl odstaven z provozu trolejbus 14 Tr ev.č. 46, u něhož proběhla nedávno oprava motoru. Vůz bude nejspíše odprodán do některé z "východních" zemí. Za získané prostředky dojde k modernizaci trolejbusu 14 Tr ev.č. 47 na typ 14 TrM. V plánu pro letošní rok je i koupě dalšího tykadláku 24 Tr.

prosinec 2004

Rada města Mariánské Lázně odsouhlasila prodloužení smlouvy s dopravním podnikem na provozování MHD o jeden rok. Novým jablkem sváru se ale stala dotace města na provoz a investice v MHD, která momentálně činí 9 miliónů Kč na rok 2005. Dopravní podnik M. Lázně však požaduje částku 10,1 miliónu, obvyklou pro minulé roky. Zastupitelstvo města se touto otázkou bude ještě zabývat.
Argumentem pro odpůrce opětovného navýšení dotace je studie z odboru dopravy města, jenž sledovala chování dopravce převážně s ohledem na dodržování jízdních řádů.
V neděli 05.12. jezdil po M. Lázních již podruhé Mikulášský trolejbus v podobě nově dodané Škody 24 Tr Irisbus. Akci, která se u veřejnosti setkala s velkým ohlasem, uspořádala Společnost pro veřejnou dopravu spolu se Sdružením pro Mariánskolázeňské trolejbusy a dopravním podnikem.

listopad 2004

Po letech získaly Mariánské Lázně nový trolejbus. Jejím zcela nízkopodlažní prototyp Škoda 24 Tr Irisbus. Více na samostatné stránce včetně fotografií.
Komise urbanistiky a dopravy města na svém jednání 2. listopadu probírala a radě města navrhla, aby se opravy zálivů a zastávek MHD na příště prováděly bezbariérově pomocí nižších obrubníků. Obrubník totiž umožní vozům MHD zastavení co možná nejblíže k nástupní hraně zastávky, přičemž nástupiště je výškově v úrovni podlahy nízkopodlažního trolejbusu či autobusu. Předpokládá se, že rekonstrukce zastávky na Hlavní ulici u hotelu Helvetia, která je plánovaná na letošní rok, by již byla provedena tímto způsobem. Zdroj Mariánskolázeňské listy.

podzim 2004

V Mariánských Lázních se nejspíše začíná blýskat na lepší časy. Po prezentaci prototypu trolejbusu Škoda 24 Tr Irisbus představitelům města v červnu letošního roku, došlo k obratu v chování města. Takže v listopadu můžeme očekávat po mnoha letech trolejbusový přírůstek právě v podobě tohoto prototypu s pomocným bateriovým pohonem. Trolejbus bude stát DP 9 miliónu Kč, ale 3,8 miliónu mu přispěl dotací stát. Město zase přispěje na rekonstrukci měnírny, která je nezbytná pro zachování trolejbusové dopravy.
K datu 31.12.2004 končí smlouva na provozování MHD v M. Lázních současnému dopravnímu podniku. Město již vypsalo výběrové řízení na nového provozovatele, ale naštěstí je jednou s podmínek provozování a zachování trolejbusové dopravy. V tomto ohledu má město představu o poměru mezi autobusy a tykadláky 1:1. Výhledově se pak také počítá s rozšiřováním provozu MHD a propojování s příměstskou dopravou.
Oslav 20-ti let provozu se dočkala trolejbusová trať do Velké Hleďsebe. Akce, kterou pořádalo nové Sdružení pro mariánskolázeňské trolejbusy, se uskutečnila o víkendu 25. a 26. září. Na pravidelných spojích linky šest zajišťoval obsluhu vyzdobený trolejbus. V něm byla umístěna i výstava fotografií a dokumentů vztahující se k této trati. Cestující nemuseli tentokráte sáhnout kvůli jízdnému do peněženek a příležitostnou jízdenku obdrželi zdarma.


Linkové vedení
Trolejbusové linky
3 - jízdní řád
Antoníčkův pramen - Úšovice - Úšovická křižovatka - Chebská křižovatka - CS service - nám. Míru - Goethovo nám. - CS service - Chebská křižovatka - Úšovická křižovatka - Úšovice - Antoníčkův pramen
5 - jízdní řád
Panská pole - nádraží - Úšovická křižovatka - Chebská křižovatka - CS service - nám. Míru - Goethovo nám. - CS service - Chebská křižovatka - Úšovická křižovatka - nádraží- Panská pole
6 - jízdní řád
CS service - Chebská křižovatka - Velká Hleďsebe - Klimentov - Chebská křižovatka - CS service
9 - jízdní řád
Úšovice - Panská Pole - Centrum - Goethovo náměstí - City Service - Panská Pole - Úšovice
chaoticky vedená linka po celém městě, jen několik spojů

Lanová dráha
10 (již neprovozuje DPML) - jízdní řád
Koliba - Krakonoš

Autobusové linky
12 - jízdní řád
CS service - Krakonoš - Golf
Pouze 1 spoj v pracovní dny (večer) a 3 spoje v dny pracovního klidu (odpoledne a večer)
13 - jízdní řád
CS service - Chebská křižovatka - Úšovická křižovatka - rest. Klas - Hamrníky
Několik spojů této linky zajíždí také od CS servíce ke hřbitovu
14 - jízdní řád
Školní spoje k základním školám z Hamrníků, Klimentova a Úšovic
Ski - jízdní řád
v provozu jen v zimním období za provozu lyžařského areálu

Tarif
platný od 12/2000
Občanské jízdné 7,- Kč
Dětské (do 15 let) 3,- Kč
Jízdenky se zakupují u řidiče v elektronické pokladně, jenž ovšem nevrací nazpět, takže cestující za vámi má občas levnější cestu. I ostatní cestující prochází kolem řidiče, protože nástup do vozidel v Mariánských Lázních je uskutečňován pouze předními dveřmi. Tato situace je při velikosti provozu celkem vyhovující a hlavně se na minimum odbourají černí pasažéři.
Jízdenka MHD M. Lázně 7 Kč Prodejní strojek na jízdenky uvnitř vozu
Rušný provoz v M. Lázních Trolejbus ev. č. 50 Trolejbus ev. č. 46
V tak hustém provozu se trolejbus 14 Tr ev. č. 50 lehce ztrácí:) Mariánskolázeňský tykadlák č. 50 v "zajímavém" nátěru 14 Tr ev. č. 46 na lince 3
Autobus na trolejbusové lince DP Mariánské Lázně Jednostopá trať mezi Klimentovem a Velkou Hleďsebí
Na konečné stanici linky č. 3 Antoníčkův pramen autobus Karosa Citybus Zázemí dopravního podniku
v Mariánských lázních
Jednostopá trať linky č. 6 mezi Klimentovem a Velkou Hleďsebí
Trolejbus na Panská pole Nádraží ČD M. Lázně
Trolejbus 14 Tr ev. č. 46 zajíždí v sobotním dopoledni na Panská pole Cestující nastupují do již tak zaplněného trolejbusu před nádražím ČD

Všechny stránky o dopravě v Mariánských Lázních
úvodní stránka o ML | tarif a novinky 2002 - 2005 | snímky jaro 2002
historické jízdy 2003 | Mikuláš 2003 | dny trolejbusů 2004 | Škoda 24 Tr v lázních
dny trolejbusů 2005 | druhá 24 Tr
© 2002 - 2005
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: