:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
www.plzenskamhd.net - Aktuality
Plzeň
Aktuality z provozu

29.12.2006
Vandalové z UUD. "Ti vandalové už dneska nenechají nic na pokoji." "Kdepak, paní, to město nechalo pomalovat, protože jim lidi kradli sklo na skleníky." I takové názory kolují mezi lidmi v reakci na pestře pomalovaná skla krytých zastávek městské hromadné dopravy v Plzni. Jak je to ale ve skutečnosti? My pravdu známe.
Na jaře tohoto roku oslovila Správa veřejného statku města Plzně Ústav umění a designu s žádostí o pomoc při řešení problému s úhynem ptáků, kteří přicházejí o život kvůli nárazu do čirého skla krytých zastávek MHD. Pouhé černé siluety dravců už nestačí, proto vznikl projekt výtvarného ztvárnění zastávek, které bude mít nejen už zmíněný účel praktický, ale i estetický.
Město vytipovalo 29 zastávek, kde byl problém s úhynem ptactva nejakutnější. Pod vedením doc. Mištery pak studenti ilustrace vypracovali stovky návrhů, z nichž si zástupci města Plzně vybrali oněch 29 k realizaci. V červnu studenti UUD zrealizovali prvních deset zastávek, v říjnu následovala druhá etapa, kdy bylo městu předáno zbylých devatenáct zastávek.
Pomalované zastávky plní svůj účel dvojnásob. Různorodé motivy jsou nepřehlédnutelné, život nepozorného ptactva je tudíž mimo ohrožení. Lidem pak veselé zastávky zpestří čekání na autobus, podnítí jejich fantazii a obzvláště v šedivých zimních měsících snad pestré barvy nejednomu cestujícímu pozvednou náladu. V zastávce v plzeňské aleji Svobody se můžete stát i hula tanečnicí ;-)
Přepis článku ze stránek tvůrců pomalovaných zastávek.

Od neděle 10.12. je autobusová linka č. 51 provozována v návaznosti na změny jízdních řádů IDP dle nového grafikonu. K úpravám odjezdů dochází jak v pracovních dnech, tak i o sobotách a nedělích. Současně bude tato linka ve Starém Plzenci ve směru z Plzně do Vilové čtvrti nově obsluhovat zastávky Starý Plzenec a Starý Plzenec, zdrav. stř. (stávající zastávky linky 32).

Od ranní výpravy 23.12. se navrátil provoz autobusové linky č. 30 do zrekonstruované Francouzské ulice, kde byla mimo zrekonstruované zastávky II. poliklinika zřízena nová zastávka Francouzská, a to u křižovatky se Slovanskou alejí. Od tohoto dne bude zrušena pro linku 30 zastávka Vřesová a náhradní zastávka II. poliklinika v Částkově ulice. Do Francouzské se navrátila i bezplazná linka Olympia provozovaná společností ČSAD autobusy Plzeň.

Zajištění vánočního, silvestrovského a novoročního provozu MHD v Plzni:

 • Čtvrtek 21.12.2006 Trolejbusová linka č. 11 bude posílena. Linka č. 11 bude jezdit v období od 9. do 17. hodin v cca 10-ti minutovém intervalu.
 • Pátek 22.12.2006 Trolejbusová linka č. 11 bude posílena.
 • Sobota 23.12.2006 Elektrická dráha: sobotní provoz. Trolejbusy: sobotní provoz, linka č.11 bude posílena. Autobusy: sobotní provoz, na lince č. 30 platný prázdninový grafikon.
 • Neděle 24.12.2006 Provoz dle sobotních jízdních řádů do cca 20. hodiny. Elektrická dráha: provoz podle sobotních jízdních řádů do 19:30, poté bude na všech linkách zajištěn noční provoz v intervalu 20 až 60 minut, který bude ukončen kolem 5. hodiny ranní. Trolejbusy: provoz podle sobotních jízdních řádů do cca 20. hodin, dále provoz na linkách č. 12, 13 a 16 upraven v intervalu cca 40 až 60 minut. Provoz linek č. 10 a 11 bude ukončen kolem 20. hodiny, linky č. 12 kolem 22:30. Na linkách č. 13 a 16 bude zajištěn noční provoz v intervalu cca 40 až 60 minut, který bude ukončen kolem 5. hodiny ranní. Linka č. 11 bude celodenně posílena. Spoje č.1 3 k Olympii budou zajíždět do zastávky Černice, nákupní zóna dle požadavků hypermarketu Olympia, jinak budou tyto spoje ukončeny v zastávce Černice, K Cihelnám. Autobusy: provoz podle sobotních jízdních řádů, který bude postupně ukončen mezi 19. a 20. hodinou. Linka č. 56 nepojede. Noční linky N1 a N2 beze změn. Na lince N3 nepojedou posilové spoje v úseku Hlavní nádraží ČD – Košutka. Křižování nočních linek N1, N2, N3 v zastávce Hl.nádraží ČD, Americká beze změn.
 • Pondělí 25.12.2006 Provoz dle nedělních jízdních řádů od cca 8. hodiny. Elektrická dráha: provoz do 5. hodiny viz. noční provoz 24.12.2006. Od 5. do 8. hod. bude provoz l. č. 1, 2 a 4 upraven v intervalu 15min. Od 8. hod. provoz podle nedělních jízdních řádů. Trolejbusy – provoz podle nedělních jízdních řádů. Provoz do 5.hod. na linkách č. 13 a 16 viz noční provoz 24.12.2006. Od 5. do 8. hodin bude provoz na lince 12 upraven v intervalu cca 45 až 60 minut. Na linkách č. 10 a 11 bude nedělní provoz zahájen až okolo 8. hodiny. Od 8. hodiny provoz dle nedělních jízdních řádů. Provoz linek č. 13 a 16 od cca 4. hodiny. beze změn podle nedělních jízdních řádů. Spoje linky 13 k Olympii nebudou celodenně zajíždět do zastávky Černice, nákupní zóna, tyto spoje budou ukončeny v zastávce Černice, K Cihelnám. Linka č.11 bude posílena. Provoz linek č. 13 a 16 od cca 04:00 hod. dle pravidelných nedělních jízdních řádů. Autobusy: provoz podle nedělních jízdních řádů. Noční linky N1, N2 a N3 beze změn. První spoje autobusových linek pojedou mezi 7. a 8.hodinou, mimo linky č. 30, která začne jezdit již kolem 6. hod. ranní a celodenně NEBUDE zajíždět do zastávky Úněšovská, Globus.
 • Úterý 26.12.2006 Elektrická dráha, trolejbusy a autobusy: provoz podle nedělních jízdních řádů. Linka č. 11 bude posílena. Poslední odjezd linky 13 ze zastávky Černice, nákupní zóna ve 20:25, následující spoje budou ukončeny v zastábce Černice, K Cihelnám.
 • Středa – pátek 27. – 29.12.2006 Elektrická dráha: provoz linek č. 1, 2 a 4 dle vánočních jízdních řádů. Trolejbusy: provoz linek č. 10, 12, 13, 16 dle vánočních jízdních řádů, provoz linek č.11 a 14 beze změn. Autobusy – provoz podle jízdních řádů platných pro pracovní dny, mimo spojů opoznámkovaných, že nejedou o školních, či jen vánočních prázdninách. Na linkách č. 22, 24, 30 a 41 provoz podle prázdninového grafikonu. Linka č. 34 v provozu podle vánočního grafikonu. Linka č.53 a 55 jede jako o školních prázdninách. Odjezdy linky č. 56 z Košutky upraveny v návaznosti na spoje linky č. 30.
 • Sobota 30.12.2006 Elektrická dráha: sobotní provoz Trolejbusy : sobotní provoz, linka č. 11 bude posílena. Autobusy: sobotní provoz, na lince č. 30 platný prázdninový grafikon
 • Neděle 31.12.2006 Elektrická dráha, trolejbusy a autobusy: provoz ve stejném rozsahu jako 24.12.2006.
 • Pondělí 01.01.2007 Elektrická dráha, trolejbusy a autobusy: provoz ve stejném rozsahu jako 25.12.2006

Od úterý 02.01.2007 bude na linkách MHD zahájen plný provoz, mimo školní autobusové spoje a mimo linky č.53 a 55, na kterých bude ještě ten den platit prázdninový provoz.

S platností od 02.01.2007 bude zaveden nový grafikon pro linku č. 41 a upraven grafikon linky č. 30 pro plný provoz. U linky č. 30 již nepojede spoj ve 23:17 hodin z Košutky.

08.12.2006
S platností od 01.11. došlo ke změnám v provozu autobusových linek č. 52 a 54.
Linka č. 52 - na základě nařízení koordinátora IDS Plzeňského Holdingu, a.s. došlo k posunutí odjezdu linky 52 od Intersparu do Bušovic. Původní odjezd v 18:33 hodin je stanoven nově na 18:43.
Následně dochází i k posunu spoje ve směru z Bušovic k Intersparu. Původní odjezd v 19:03 je stanoven nově na 19:13 hodin.
Linka č. 54 - na základě požadavku obce Dýšina došlo k prodloužení spoje linky 54 ve 14:48 od Intersparu do Dýšiny, Nové Huti až do zastávky Chrást, konečná. Zpět z Chrástu do Plzně pojede spoj v 15:23 hod. a v Dýšiné bude odbavovat pouze na zastávkách Dýšina, závod Armaturka a Dýšina, náves.

Na základě ukončení smlouvy o zajištění dopravy na lince C ze strany Tesco Stores ČR, a.s. k 30.11., přerušily PMDP, a.s. provoz této linky. Nově linku obsluhuje společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s., která na linku primárně nasazuje nový nízkopodlažní autobus SOR BN 12.

Společnost ČSAD autobusy Plzeň i nadále pokračuje v letošních nákupech nových autobusů. V minulých dnech tak dorazily do areálu v Doubravce hned 3 autobusy SOR C 10,5. Vozy jsou určeny pro provozy v Sušici (2P9 1874), Klatovech (2P9 2449) a Kralovicích (2P9 2781).

Od pátku 01.12. je na autobusové lince č. 30 platný nový grafikon pro pracovní dny, sobotu i neděli, který navyšuje celodenně a celotýdenně nabízenou přepravní kapacitu linky č. 30. To je způsobeno hlavně zařazením nově pronajatých autobusů Solaris v délce 15 metrů oproti standardním dvanáctimetrovým vozům.

V sobotu 25.11. dorazilo do Plzně 10 pronajatých autobusů Solaris Urbino 15. Za nájem neplatí PMDP, a.s. paušální částku, ale cena se odvíjí od počtu ujetých kilometrů. Je předpoklad, že podle plánovaného kilometrického výkonu za deset pronajatých autobusů zaplatí 15 miliónů Kč ročně. Cena za jeden kilometr činní dle nabídky společnosti SOLARIS CZECH spol. s r.o. 19,75 Kč. Odmítnutý uchazeč EvoBus Bohemia s.r.o. s autobusy Mercedes-Benz nabízel částku 22,70 Kč bez DPH za 1 vozokilometr.
Dopravní podniky také zakoupily od firmy Solaris 3 nové kloubové autobusy Solaris Urbino 18. Cena všech tří nových kloubových autobusů je přes 23 miliónů Kč. Tyto autobusy pak posílí linku číslo 41 z Borských polích na Vinice.

V uplynulém období uvedly Plzeňské městské dopravní podniky do provozu nové trolejbusy Škoda 24 Tr Irisbus ev. č. 506 a 508. Vynechané ev.č. 507 připadne tykadláku, jenž bude dodán počátkem roku 2007 a to již s novou elektrickou výzbrojí. Typové označení není zatím známo.

14.11.2006
Ve dnech 17., 18. a 19.11. budou probíhat večerní noční zátěžové zkoušky mostu v Jateční ulici. Jedná se o most mezi zastávkami MHD Čistící stanice a Bílá Hora, žel. st.. Proto bude ulice Jateční v úseku od křižovatky s ulicí Na Roudné a Chrásteckou zcela uzavřena, včetně provozu MHD, vždy od 19:30 do rána druhého dne cca 4:30. Dotčeny budou autobusové linky č. 30 a 39, které budou v těchto dnech od 19:30 do ukončení provozu odkloněny z uzavřeného úseku do objízdných tras.
Linka č. 30 – obousměrně pojedou spoje linky ze zastávky Bílá Hora, žel. st. ČD do centra města po trase linky č. 20, tedy ulicí Na Roudné, Otýlie Beníškové, Rooseveltův most, dále sady 5. května do Tyršovy ulice a po trase linky č. 28 až k bývalým Stavebním strojům, tedy Tyršovo ul., ul. U Prazdroje a po Rokycanské k Pietasu a odtud po stálé trase na Borská pole, zpět v opačném pořadí. Náhradní zastávky na této trase budou zřízeny v zastávkách Stavební stroje, Rokycanská; Gambrinus a Otýlie Beníškové. Doprava linkou č. 30 nebude v době zátěžových zkoušek zajištěna v uzavřeném úseku Jateční ul. a mezi Chrásteckou ul. a Pietasem, což představuje zastávky Čistící stanice, Kovošrot, Husův park, Mohylová, IV. poliklinika a Ul. Družby, které nebudou obslouženy.
Linka č. 39 – obousměrně pojedou spoje linky ze zastávky Bílá Hora, žel. st. ČD do centra města po trase linky č. 20, ulicí Na Roudné, Otýlie Beníškové, Rooseveltův most, Rooseveltova ul., náměstí Republiky, Františkánská, Goethova, dále Americká, Anglické nábřeží, Kopeckého sady, Františkánská, náměstí Republiky, Rooseveltova, Rooseveltův most, Otýlie Beníškové a na Košutku po stále trase, zpět v opačném pořadí. Spoje linky č. 39 budou na objízdné trase odbavovat ve všech zastávkách.Doprava linkou č. 39 nebude v době zátěžových zkoušek zajištěna v uzavřeném úseku Jateční ul. a od Stavebních strojů k hlavnímu nádraží, což představuje zastávky Čistící stanice, Kovošrot, Jatky, Jateční, Stavební stroje, Gambrinus, Šumavská a Hl. nádr. ČD, Americká, které nebudou obslouženy.

V rámci uzavírky mostu v Jateční 19.11. od 19:30 hodin do ukončení provozu, dojde zároveň i k odklonu autobusové linky č. 28 v daném termínu z Chrástecké ulice do Doubravecké (podél řeky Úslavy). Důvodem je prořezávání stromů v Chrástecké ulici.
Poslední spoje, které pojedou Chrásteckou budou spoje ve směru do Bukovce v zastávce Jatky v 19:39 a v opačném směru v zastávce Husův park v 19:44 hodin.

Vzhledem k pokládce živičného koberce na Nepomucké třídě bude docházet ve dnech 17. až 19.11. v závislosti na pojezdu finišeru ke krátkodobému operativnímu překládání zastávek BručnáČechurov, rozcestí.
Provoz trolejbusové linky č. 13 bude v uvedených dnech zajištěn autobusy. Stávající jízdní řády linky č. 13 se nemění, pouze je možné, že dojde ke zpožďování spojů ve vztahu ke složité dopravní situaci v prostoru staveniště.

Práce na trolejovém vedení u Jižního předměstí, kde se mimo jiné budu odbočka trolejbusu na Borská pole, bude dne 17.11. zajištěn provoz trolejbusové linky č. 16 autobusy v celé trase Doubravka - Bory. Zastávky a odjezdy všech spojů zůstávají beze změn.

Stavební činnost v Mánesově ulici v noci z 10. na 11.11. měla za následek odklon noční linky N1 a k přeložení zastávky Jižní předměstí. Ta pak mezi zastávkami Dobrovského a Koperníkova jela obousměrně přes Klatovskou třídu a Borskou ulici. Náhradou za zrušené zastávky Jižní předměstí v Mánesově ulici autobusy obousměrně odbavovaly v Borské ulici v zastávkách Jižní předměstí, Borská (dříve pro linku 22).

Od ranní výpravy 09. do 24.11. jsou prováděny stavební práce v nástupním prostoru zastávky Plaská BUS. V daném termínu měla být tato zastávka posunuta o cca 20 metrů vpřed ve směru jízdy před stávající zastávku, zatím se tak však nestalo. Pouze došlo k pokácení vzrostlých dřev a k umístění cedule s informací o přestavbě křižovatky.

V neděli 12. a pondělí 13.11. byla realizována rekonstrukce železničního přejezdu na silnici I/26 (Domažlická) v Plzni-Skvrňanech. Jednalo se o opravu přejezdu, který je vždy v krátké době po rekonstrukci v neutěšeném stavu. Přerušen byl provoz veškeré dopravy včetně regionálních i dálkových autobusových linek a provoz trolejbusové linky č. 12.
Ta byla rozdělena na dva úseky Božkov - Skvrňany a U panelárny - Nová Hospoda. Novohospodský úsek obsluhovaly trolejbusy s pomocným pohonem, který využívali při otáčení v prostoru zastávky U panelárny. Vzdálenost mezi točkou Skvrňany a zmíněnou zastávkou museli cestující absolvovat po svých.

Nové autobusy KAROSA získalo plzeňské ČSAD. Nejprve se jednalo 3 autobusy KAROSA C 954 E pro provoz v Plzni (2P9 1677), provoz v Rokycanech (2P9 1684) a v Sušici (2P9 1692). O týden později za zmíněnými vozy dorazila městská kloubová KAROSA B 961 určená pro přeštický provoz.

27.10.2006
Od středy 01.11. bude v době od 7:00 do 20:40 hodin v pracovní dny trvale posílen provoz elektrické dráhy linky č. 4.

Výměna kolejových oblouků v úseku trati Lékařská fakulta – Lidická probíhá od 23.10. do večerních hodin 26.10., následně bude výměna pokračovat od pondělí 30.10. nejpozději do čtvrtka 02.11. Část prací bude probíhat i v nočních hodinách.

V sobotu pořáda město Plzeň oslavy v rámci státního svátku 28. října - Den vzniku samostatného československého státu (1918). Kromě mnoha doprovodných akcí bude po tento den městská hromadná doprava zdarma.
Zároveň se v podvečer uskuteční Průvod světel z Masarykova náměstí po Klatovské a Americké na Anglické nábřeží, proto bude od 18:00 do ukončení akce v cca 19:00 hodin upraven provoz linek MHD.
Od 18:00 do cca 18:10 bude provoz linky č. 4 pozastaven, z důvodu průchodu lampionového průvodu v úseku Masarykovo náměstí – křižovatka U Práce.
Trolejbusové linky upraveny budou po dobu akce takto: Linky č. 10, 11, 16 od Doubravky budou ukončeny v zastávce Hl. nádr. ČD, Šumavská, cestující zde budou odbaveni a spoje budou pokračovat zpět objetím bloku ulic Šumavská, Sirkova a U Prazdroje na Doubravku a Ústřední hřbitov. Zastávka Hl. nádr. ČD, Šumavská, bude nástupní a výstupní zastávkou pro tyto spoje a zároveň náhradní zastávkou za zrušenou zastávku Hl. nádr. ČD, Americká. Linka č. 13 bude odkloněna obousměrně v úseku Šumavská – Doudlevecká po objízdné trase: Šumavská - nádražní viadukty - U Trati - Doudlevecká. Spoje budou obousměrně odbavovat v zastávce Hl. nádr. ČD, Šumavská a pak až v zastávce U Trati. Zastávky Hl.nádr.ČD,Americká budou obousměrně zrušeny. Spoje linky č. 16 od Bor budou odkloněny z Koperníkovy ul. do točky u CANu s odbavováním cestujících na všech trolejbusových zastávkách objízdné trasy. Po odbavení cestujících u CANu, budou pokračovat spoje zpět na Bory. Linka č. 12 bude od 18:00 do 18:30 vedena obousměrně v úseku CAN, Tylova – Koterovská po objízdné trase: Koperníkova – Borská – U Trati – Koterovská. Trolejbusy ve směru na Novou Hospodu pojedou po trase Koterovská – Železniční – U Trati – Borská – Koperníkova – Husova – Husovo nám. – Tylova a budou odbavovat u zast. U Ježíška, za křiž. s Prokopovo ulicí (zastávky ČSAD) a v Koperníkově ul.(zast. l.č.16). Zastávky Mikulášská, Hl.nádr.ČD,Americká, Mrakodrap, U Práce,Tylova a Tylova (směr N. Hospoda) budou zrušeny. Trolejbusy ve směru do Božkova pojedou po trase Koperníkova – Borská – U Trati – Mikulášská a budou odbavovat v Koperníkově ul.(zast.l.č. 16) a v zast. pod Belánkou, před křiž. s Prokopovo ulicí a u Ježíška (zastávky ČSAD). Zastávky Tylova, U Práce,Americká, Mrakodrap a Hl.nádr.ČD,Americká (směr Božkov) budou zrušeny. Od 18.30 hod. hod. do ukončení akce bude linka jezdit po odlišné obousměrné objízdné trase, a to Tylovo a Americkou k Mrakodrapu, vpravo do Prokopovy ul., dále přes ulici U trati do Koterovské ul. Na této objízdné trase budou spoje linky č. 12 odbavovat cestující i v zastávkách Prokopova.
Autobusové linky pak následující: č. 20 a 33 budou jezdit po objízdných trasách (ve směru na Radčice a Křimice) z Františkánské ul. odbočí vpravo do Smetanových sadů a na křižovatce u Divadla J. K. Tyla pojedou rovně do Husovy ul. a na Husovo nám., na této trase budou spoje odbavovat v náhradních zastávkách: ve Smetanových sadech (hned za křižovatkou s Františkánskou ul.) a Divadlo J. K. Tyla. ve směru na Bílou Horu a Košutku pak do Husovy, u Divadla J. K. Tyla vlevo na sady Pětatřicátníků, u Synagogy vpravo do Prešovské, na náměstí Republiky a po stálé trase do Rooseveltovy ul. Na této trase odbaví cestující v zastávce Divadlo J.K.Tyla. Linka č. 39 pojede po objízdné trase (na Košutku) ze zastávky Gambrinus ulicí U Prazdroje ke křižovatce se Šumavskou a Tyršovo ul., rovně přes starý most U Jána do Pražské, k náměstí Republiky a vpravo do Rooseveltovy ul. dále na Košutku. Na této trase odbaví cestující na zastávkách U Prazdroje a linek č. 1 a 2 Anglické nábř., Pražská a Nám. Republiky. Na Bílou Horu pak z náměstí Republiky do Zbrojnické, ke Zvonu, Pražskou, přes starý most U Jána do ulice U Prazdoje a na Bílou Horu. Na objízdné trase odbaví cestující v zastávce linek č. 1, 2 Anglické nábř., Pražská a U Prazdroje.

Během "dušiček" dojde jako každoročně ke zvýšenému nároku na přepravu cestujících na Ústřední hřbitov. Proto bude od 28.10. do 02.11. posílena trolejbusová linka č. 11. Ta bude v uvedených dnech jezdit v období od 9. do 17.hodin v cca 10 minutovém intervalu.

S platností od 27.10. po dobu cca 1 měsíce dojde v souvislosti s opravou komunikace Na pomezí k náhradnímu ukončení spojů autobusových linek č. 22 a 26 v blízkosti VIII. brány areálu Škoda a to na parkoviště pod Lodní ulicí. Současná konečná zastávka bude dočasně mimo provoz. Náhradní nástupní a výstupní zastávka bude zřízena na příjezdové komunikaci před parkovištěm. Po dobu prací se ruší pro obě linky i zastávka Lodní.

Během podzimních školních prázdnin ve dnech 26. a 27.10. nejedou školní autobusové spoje.

Z důvodu výstavby stavebního objektu v přední části zastávkového zálivu trolejbusové zastávky linek č. 13 a 14 Zimní stadion (směr centrum), dojde od 26.10. do ukončení prací stavebních prací k posunutí této zastávky o zhruba 10 metrů zpět do zadní části zastávkového zálivu.

20.10.2006
Z důvodu prací na tramvajové trati byl noci z 19. na 20.10. opět nahrazen spoj linky č. 1 v 0:11 hodin ze Slovan na Košutku a zpět autobusem, s tím že tramvajové zastávky Hl. nádr. ČD, Sirková byly nahrazeny zastávkami Hl. nádr. ČD, Americká a stejně tak zastávka Nám. Republiky (ve směru Košutka) byla nahrazena Nám. Republiky, Dřevěná. Zastávka Pod Záhorskem pak byla v obou směrech nahrazena zastávkou Rondel.

Proměna prostoru křižovatky Studentská - Gerská na Severním předměstí vkročila do další fáze. Od soboty 14. 10. (ranní výpravy) došlo k přeložení tramvajových zastávek linky č. 4 Severka. Zastávky jsou přeloženy o zhruba 50 metrů za křižovatku ve směru na konečnou Košutka. Tento stav potrvá do 30. 10. t.r. Provizorní zastávka ve směru do města bude po ukončení stavebních prací vrácena zpět na stávající místo.

Následkem pokračující rekonstrukce Nepomucké třídy je od 07.10. do ukončení stavebních prací (cca listopad 2006) přeložena zastávka MHD a linkových autobusů Ul. U školky (ve směru do Černic). Zastávka byla přeložena přibližně o 100 metrů blíže k náměstí M. Horákové, a to k provizorně vybudovanému nástupišti.

V první polovině října dojely z výrobního závodu Ve Vysokém Mýtě do areálu plzeňského ČSAD další čtyři autobusy KAROSA C 954 E. Stalo se tak ve dvou dodávkách, přičemž první dva vozy obdržely registrační značky 2P9 0691 (provoz Plzeň) a 2P9 0692 (provoz Nepomuk). Druhé dva pak 2P9 1058 (provoz Klatovy) a 2P9 1059 (provoz Přeštice).
Všechny vozy jsou provedeny v barevném schématu dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s. a vybaveny povinně digitálními tachografy. Rovněž jsou opatřeny klimatizací prostoru řidiče i cestujích, což je u plzeňského ČSAD dnes již standard. Autobusy mají naproti prostředním dveřím na straně odendavací podestu, tak aby bylo možné v případě potřeby snížit kapacitu sedících cestujících avšak vytvořit prostor pro kočárek a případně další stojící cestující.

Provoz ZOO vláčku byl prodloužen až do 29.10.. Navíc v sobotu 14.10. jely spoje v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00 hodin z náměstí Republiky a zpět od ZOO zdarma.

Od víkendu 07.10. ukončil provoz cyklobus, jezdící jako linka 70 po Plzni a okolí. Po zimní přestávce vyjede na svou trasu znovu až v květnu příštího roku. O přesném datumu a případných změnách v trase a rozahu provozu linky budeme PMDP ještě informovat.

26.09.2006
V minulém týdnu proběhla v Plzni akce Evropský den bez aut a Evropský týden mobility 2006. Pořadatelem akce bylo Statutární město Plzeň – odbor životního prostředí a PMDP, a.s, které se k této akci připojily již potřetí. Hlavní slogan "Zkus to jinak – pěšky, autobusem, tramvají" vystihuje podstatu a hlavní poslání EDBA, což je ukázat výhody o možnostech městské dopravy jako alternativy k automobilové dopravě ve městě (MHD, veřejné dopravy silniční i železniční, cyklistiky a chůze), povzbudit zdravý životní styl a zlepšit chování a vztah obyvatel ke svému městu, zejména v oblasti dopravy.
V termínu od středy 20. do pátku 23.09. byla navíc městská hromadná doprava v Plzni zdarma. Tato výhoda pochopitelně platila jen pro cestující bez předplatného. Ti však bohužel nebyli o možnosti svézt se bez placení informováni nebo jen minimálně. Protože jak si jen vysvětlit stav, kdy si většina příležitostných cestujících vytrvale štípala jízdenky. Někteří s přednabitou Plzeňskou kartou či jízdenkou se zase pokoušeli vymámit z čipomatu jízdní doklad. Alespoň tady však dopravní podnik zafungoval a nechal přístroje vypnuté.
Doba tří dní s MHD zdarma je již celkem motivující, ale příští rok by to chtělo daleko víc zapracovat na propagaci. Hlavně mezi "automobilními" občany.

V druhé polovině měsíce srpna dorazily do společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. dva nové příměstské autobusy KAROSA C 954 E. Vozy jsou ve standardním "pruhovaném" nátěru plzeňského ČSAD a z nadstandardní výbavy uveďme například klimatizaci. První z autobusů (2P8 3076) obdržel provoz v Kralovicích, druhý (2P8 3077) zamířil na Chodsko do provozu v Domažlicích.

Od 01.09. se staly PMDP, a.s. provozovatelem Informačních center města Plzně, které naleznete na náměstí Republiky a na Hlavním nádraží ČD, přičemž mají otevřeno 7 dnů v týdnu.
Zároveň jsou plzeňští dopraváci od 01.07. provozovatelem i Mezinárodního informačního centra na Hraničním přechodu Rozvadov, které bylo zřízeno Krajským úřadem Plzeňského kraje.
Otvírací doby jednotlivých informačních středisek jsou pak následující:

  náměstí Republiky
 • duben – září: 9:00 – 19:00
 • říjen – březen: 9:00 – 18:00
  Hlavní nádraží ČD
 • duben – září: 9:00 – 18:00
 • říjen – březen: 9:00 – 17:00
  Rozvadov
 • út - pá: 9:00 – 16:00
 • so: 9:00 – 14:00

Z důvodu pokládky živičného koberce v Doudlevecké ulici dojde dne 30.09. od ranní výpravy do ukončení provozu k přeložení zastávky trolejbusů U plynárny (směr Lobzy). Zastávka bude přeložena o zhruba 300 metrů blíže k Doudlevcům, k provizornímu nástupišti.

V sobotu 30.09. proběhne pro veřejnost prohlídka dálničního tunelu Valík. PMDP, a.s. zajistí pro návštěvníky zvláštní autobusovou linku D5, která v 30. minutovém intervalu od 9:30 do 16:00 hodin zabezpečí spojení pro návštěvníky z náměstí Milady Horákové do dálničního tunelu.
Odjezdy ze zastávky Nám. M. Horákové (zastávka linky č. 31): 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 hodin.
Odjezdy ze zastávky Černice, nákupní zóna k tunelu Valík (zastávka linky č. 32 – směr Bory): 9:36, 10:06, 10:36, 11:06, 11:36, 12:06, 12:36, 13:06, 13:36, 14:06, 14:36, 15:06, 15:36 hodin.
Odjezdy ze zastávky Dálniční tunel Valík: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 hodin.
Odjezdy ze zastávky Černice, nákupní zóna na Slovany (zastávka linky č. 32 – směr Bory): 10:07, 10:37, 11:07, 11:37, 12:07, 12:37, 13:07, 13:37, 14:07, 14:37, 15:07, 15:37, 16:07 hodin.
Na lince bude zajištěn provoz autobusy s bezbariérovým přístupem do vozidla. Přeprava cestujících bude bezplatná.

V sobotu 23.09. došlo k přerušení tramvajového provozu v úseku Slovany – Mikulášské náměstí a to od ranní výpravy do ukončení provozu. Tramvaje linky č. 1 jezdily pouze v úseku Bolevec – Zvon a zpět, v úseku Zvon – Slovany a zpět budou jezdily autobusy náhradní dopravy. Tramvaje linky č. 2 jezdily ze Skvrňan také pouze ke Zvonu, rovněž v úseku Zvon – Světovar a zpět budou jezdily autobusy náhradní dopravy.
Autobusy náhradní dopravy linky 1A pak stanicovaly v následujících zastávkách: Slovany, nám. M. Horákové, Vřesová, Olšová, Liliová, Jedlová, provizorní zastávky Mikulášské nám., Mikulášská (zastávka trolejbusů), Hlavní nádr. ČD, Sirková, Anglické nábř., Pražská (pouze směr Slovany), Zvon. Autobusy náhradní dopravy linky 2A budou obsluhovaly v těchto zastávkách: U Světovaru (zastávka autobusů 22 a 51), Brojova, Krejčíkova (pouze směr Světovar), Nám. generála Píky, Habrmannova, Sladkovského (zastávka trolejbusů č. 12; ve směru ke Zvonu), Sladkovského, U Duhy (zastávka tramvají ve směru na Světovar), Mikulášská (zastávka trolejbusů), Hlavní nádr. ČD, Sirková, Anglické nábř., Pražská (pouze směr Světovar), Zvon.
Provizorní zastávky Mikulášské nám. linek č. 1 a 2 (ve směru od centra), zastávka Mikulášské nám. (linka č. 2 ve směru do města) a zastávka Anglické nábř., Pražská (směr centrum) byly po dobu výluky zrušeny. Vzájemný přestup mezi autobusy a tramvajemi byl uskutečňován v provizorní zastávce U Zvonu.
Po ukončení výluky těsně před půlnocí z 23. na 24.09. došlo k návratu vozů elektrické dráhy na koleje po stranách komunikace. Toho ihned využilo mnoho tramvají, jenž stály manipulačně odstavené ze sobotního provozu na všech konečných včetně například Malesické. Více o rekonstrukci Mikulášské v aktualitách webu Plzeňské tramvaje.

Kvůli rekonstrukci objektu Sušická 31 dochází od 19.09. (od ranní výpravy) do ukončení stavebních prací k přeložení zastávky trolejbusové linky č. 12 Petřínská (směr centrum). Zastávka bude přeložena o cca 15 metrů blíže k Částkově ulici.

15.09.2006
Od 09.09. je v sobotním provozu autobusové linky č. 41 prodloužen spoj v 6:00 z Vinic až do průmyslové zóny Borská pole.

Rovněž byl od 09.09. navýšen počet spojů autobusové linky č. 22, ale pouze v pracovní dny. Posílení je v souvislosti s otevřením nové agendy Magistrátu města Plzně v Koterovské ulici. V úseku mezi náměstím Milady Horákové a Jasmínovou ulicí tak bude zaveden v přepravním sedle a vpodvečer 20. minutový interval.
Dále bude vyhověno požadavkům občanů Koterova a navýšen počet spojů linky č. 22 do Koterova o jeden v ranní a dva v odpolední přepravní špičce.

Následkem pokračující rekonstrukce Nepomucké třídy dojde od soboty 16.09. (od ranní výpravy) do ukončení stavebních prací (listopad 2006) k přeložení zastávky Ul. U školky (směrem do města). Zastávka bude přeložena o cca 100 metrů blíže k náměstí M. Horákové, k provizorně vybudovanému nástupišti. Totéž se týká i linkových autobusů využívajích tuto zastávku.

Z důvodu konání cyklistického závodu se startem na Borských polích v blízkosti firmy DAIKIN v sobotu 16.09. může dojít u autobusové linky č. 30 po 11. hodině k několikaminutovým zpožděním spojů.

S platností od 30.09. bude prodloužen spoj autobusové linky č. 33, doposud končící v 6:19 hodin v Křimicích, až do Města Touškova. Zpět na Košutku pojede v 6:31 hodin. Rozsah provozu linky č. 33 se nemění.

Z důvodu rekonstrukce objektu Sušická 31 dojde od 19.09. (ranní výpravy) do ukončení stavebních prací k přeložení zastávky trolejbusové linky č. 12 Petřínská (směr centrum). Zastávka bude přeložena o zhruba 15 metrů blíže k Částkově ulici.

29.08.2006
V období od 01. do 04.09. 2006 bude postupně zahájen plný provoz na linkách provozovaných PMDP, a.s. a to konkrétně takto:

  Tramvaje linek č. 1, 2 a 4
 • od 04.09. bude zahájen na všech linkách elektrické dráhy plný provoz
  Tykadláci
 • od 02.09.2005 bude na linkách č. 10, 12, 13 a 16 zahájen plný provoz
 • linka č. 10 - z důvodu ukončení opravy mostu U Jána bude provoz linky č. 10 od 02.09. navrácen na Anglické nábřeží. Trolejbusy linky č. 10 budou obousměrně obsluhovat zastávky Anglické nábřeží a U Prazdroje. Zastávky linky č.10 u Hlavního nádraží ČD a v Šumavské ulici budou pro tuto linku zrušeny.
 • linka č. 10 - z důvodu ukončení opravy komunikací ve Skvrňanech bude od 02.09. obnoven provoz nízkopodlažních spojů a od 04.09. i zajíždění trolejbusů do zastávky Skvrňany, Škoda VII.b.
 • linka č. 12 - stejně jako v prázdninovém provozu bude i v plném provozu zajištěn v pracovních dnech odpolední spoj do Letkova s odjezdem v 15:26 hodin z Nové Hospody do Letkova a v 16:13 hodin z Letkova zpět do Plzně.
  Autobusy
 • od 03.09. bude obnoven grafikon pro plný provoz na lince č. 56
 • od 04.09. bude zahájen plný provoz na linkách č. 22, 51 a 53. Linka č. 55 pojede od 04.09. dle nového posíleného grafikonu. Současně bude obnoven provoz všech školních spojů.
 • linka č. 24 - z důvodu změny směn a pracovních dob Panasonicu od 03.09., bude upraven provoz po 17. hodině.
 • linka č. 26 - od 01.09. bude na lince většina spojů zajištěna autobusem s bezbariérovým přístupem pro cestující.
 • linka č. 30 - od 03.09. bude zastávka Na Rampě opět vedena NA ZNAMENÍ!
  Dále bude opět z důvodu změny pracovních směn Panasonicu od 03.09. změněny v pracovní dny odjezdy spojů v ranní a odpolední špičce, rovněž bude posílen provoz ve dnech volna.
 • linka č. 32 - na základě požadavků města Starý Plzenec a Osadního výboru v Radobyčicích dojde od 02.09. k navýšení počtu spojů ve dnech volna o dva na celkový počet 44, z toho počet spojů do Sedlce bude navýšen na 8.
 • linka č. 33 - v pracovní dny bude kolem 22. hodině převeden spoj této linky mezi CANem a Křimicemi na linku č. 41.
 • linka č. 35 - od 04.09. přidány 2 spoje kolem 14. hodiny z Křimic, na žádost dopravního učiliště v Křimicích pro odvoz studentů ze školy. Z tohoto důvodu dále dochází mezi 14. a 15. hodinou k dalším drobným posunům odjezdů spojů linky č. 35.
 • linka č. 41 - opět jako u linek č. 24 a 30 zde dochází k úpravám v provozu. Posílen bude provoz v přepravních špičkách pracovního dne a kolem 22. hodiny. Rovněž tak i provoz ve dnech volna.
 • linka č. 55 - od 04.09. dochází v pracovních dnech k rozšíření provozu v ranní a odpolední špičce. Zároveň dochází i k úpravám jednotlivých odjezdů.
  Odjezdy z CANu: 4:25, 4:40V, 5:00V, 5:17, 5:58V, 6:05, 6:25P, 6:35, 7:03V, 7:53V, 8:45, 10:20, 11:25, 12:30, 13:40, 14:10P, 14:25V, 14:40, 14:55V, 15:10, 15:25V, 15:40, 15:55V, 16:10, 16:40, 17:25, 18:30, 19:35, 20:40, 22:30.
  Odjezdy z Tlučné: 4:53, 5:45, 6:33, 6:53P, 7:03, 9:13, 10:48, 11:53, 12:58, 14:08, 14:38P, 15:08, 15:38, 16:08, 16:38, 17:08, 17:53, 18:58, 20:03, 21:08, 22:58.
  Odjezdy z Vejprnic: 5:00, 5:05, 5:20, 5:57, 6:15, 6:45, 7:05P, 7:15, 7:20, 8:10, 9:25, 11:00, 12:05, 13:10, 14:20, 14:40, 14:50P, 15:10, 15:20, 15:40, 15:50, 16:10, 16:20, 16:50, 17:20, 18:05, 19:10, 20:15, 21:20, 23:10.
  Vysvětlivky: V –spoj jede jen do Vejprnic, P - spoj nejede o školních prázdninách.
 • ZOO vláček - od 04.09. bude v provozu pouze ve dnech volna

Přinášíme Vám opis tiskové zpráv PMDP k zavedení nového propagačního média.
Plzeňská doprava nabízí novinku Ranní cesty do práce nejsou zrovna okamžiky, na které by se člověk těšil. Ještě tak otevřít noviny a zhltnout mezi těmi několika zastávkami to nejdůležitější ze světa i z domova. Zdánlivě banální, neměnná situace, dostává nyní v Plzni nový rozměr. V nejbližších dnech se totiž začnou do nízkopodlažních autobusů instalovat LCD displeje, které by měly být základem nového systému CITYSCREEN. Není to žádná novinka, v Evropě jsou podobné systémy s úspěchem používány, stačí třeba zajet na návštěvu Vídně, abyste se přesvědčili, jak to může fungovat. V České republice však v pozemní dopravě podobný systém zatím nikde nefunguje. Plzeňský projekt vznikl uvnitř společnosti PMDP. „První představy směřovaly k nákupu licence nebo celého zařízení, ale zkušenosti z jednání nás přiměly k vlastnímu řešení. Vznikl tak systém, který je vhodný pro veřejnou dopravu,“ říká k tomu ředitel společnosti Michal Kraus.
CityScreen by se měl stát pro cestující novým informačním kanálem. Základem zpravodajství budou pochopitelně dopravní informace, ale také informace o službách společnosti, dále městské zpravodajství, nejrůznější informace ze světa kultury i sportu a jiné. „Primárně je tento projekt motivován tím, abychom naplnili svoje představy o kvalitativních změnách v MHD s cílem dostat co nejdříve k cestujícím klíčové informace, jako např. omezení provozu MHD z důvodu dopravní nehody, apod.“, vysvětluje Mgr. Kraus a dodává, že „plnohodnotně využít tuto možnost poskytne až finální podoba projektu, nyní budou zprávy spíše trvalejšího charakteru, např. dlouhodobé uzavírky, delší omezení nebo přeložení provozu, dočasné přeložení zastávek, apod., protože nepůjde zatím o on-line přenos“.Využití nový systém samozřejmě má i na obchodním základě a může sloužit také jako komerční reklamní kanál. Co je však z pohledu podniku nejdůležitější, základ systému by měl především otestovat možnosti nového způsobu řízení dopravy – dynamického dispečinku, který je dlouhodobým cílem společnosti.
V září bude 70 displeji osazeno 35 nízkopodlažních autobusů a bude zahájen zkušební provoz celého systému. Základní obsahovou náplní v tomto období bude osm informačních bloků – jeden o dopravní situaci, tři o službách PMDP, jeden o městě Plzeň, dva pro volný čas a jeden reklamní. „Předpokládáme, že vysílání bude přístupné i přes naše internetové stránky včetně zvukové stopy, informuje o plánech Mgr. Kraus.
V současné době probíhají také jednání s Drážním úřadem o možnosti nasazení stejného systému na elektrických trakcích. Představy směřují k tomu, že postupně by měly být novým systémem vybaveny všechny vozy plzeňské MHD.
CityScreen je pouze obrazový kanál, bez zvukového doprovodu. Novinka své uplatnění ale může najít nejen na poli informací. Zajímavou zkušeností ze zahraničí je fakt, že s nasazením podobných systémů se viditelně snížil vandalismus. Zkrátka, když se cestující baví, nezlobí.

Asi nejsme jediní, kdo si myslí, že vložené peníze by šly investovat lépe nebo alespoň účelněji. Ale asi je ten to krok správny vzhledem ke zvolené obchodní a politické strategii PMDP...

Počet cestujících míří na Borská pole stále houstne. Výstavba kapacitní tramvajové dráhy je v nedohlednu a ani posílení trolejbusy zatím bohužel nehrozí. Dopravní podnik tak tuto věc "řeší" posilování stávající přetížených linek. Proto bude na lince č. 41 v ranní špičce od 24.08. do 01.09. včetně přidán jeden spoj v ranní špičce v úseku sady Pětatřicátníků – Borská pole. Tento spoj bude odjíždět ze zastávky Sady Pětatřicátníků v 5:25 hodin.

Z důvodu krátkodobé uzavírky Sokolské ulice pojedou trolejbusy linky č. 13 dne 30.08. v období od 06:00 do zhruba 13:00 hodin ze zastávky Lobzy, Pod vrchem do zastávky U Pietasu objízdnou trasou ulicemi Pod vrchem a Republikánskou ulicí pomocí alternativního pohonu. Zastávka Sokolská (ve směru do města - v Sokolské ulici) bude v uvedeném období přeložena do ulice Pod vrchem, do blízkosti křižovatky se Sokolskou ulicí.
Z důvodu nasazení nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem na linku č. 13, bude v tento den omezen provoz nízkopodlažních spojů u linky č.12.

Od září 2006 do listopadu 2006 dojde z důvodu rekonstrukce Jasmínové ulice k přeložení zastávky školních spojů linky č. 22, 31, 32 a 51 Chválenická. Tato zastávka bude přeložena do ulice U školky před dům č.p. 4.

28.08.2006
V neděli 20.08. od 5:00 do zhruba 13:00 hodin došlo z důvodu zátěžových zkoušek mostu U Jána k následujícím změnám v provozu linek číslo 1 a 2.
Tramvaje linky č. 1 jezdily pouze v úseku Bolevec – Zvon a zpět, v úseku Zvon – Slovany a zpět jezdily autobusy náhradní dopravy.
Tramvaje linky č. 2 jezdily pouze v úseku Skvrňany – Zvon a zpět, v úseku Zvon – Světovar a zpět jezdily autobusy náhradní dopravy.
Autobusy ND linky 1A stavěly v následujících zastávkách: Slovany, nám. M. Horákové, Vřesová, Olšová, Liliová, Jedlová, Mikulášská (zast linky 12), Hlavní nádr. ČD, Americká, Zvon.
Autobusy ND linky 2A stanicovaly v následujících zastávkách: U Světovaru (zastávky linek 22 a 51), Brojova, Krejčíkova (pouze směr Světovar), Nám. generála Píky, Habrmannova, Sladkovského (zastávka linky 12 ve směru ke Zvonu), Sladkovského, U Duhy (zastávka linky 2 ve směru na Světovar), Mikulášská (zastávka linky 12), Hlavní nádr. ČD, Americká, Zvon.
Tramvajová zastávky Mikulášské nám., Hl. nádr. ČD, Sirková a Anglické nábř., Pražská byly po dobu výluky obousměrně zrušeny. Vzájemný přestup mezi autobusy a tramvajemi bude probíhal v provizorní zastávce U Zvonu. Cestující si po přestupu mezi tramvajemi a autobusy mohli označit nepřestupní jízdenku na opačném konci.

Výstavba nového objektu Masarykova 72 dochází od 23.08. k dlouhodobému přeložení zastávky IV. Poliklinika (směr Bory). Zastávka je přeložena o zhruba 25 m za křižovatku s ulicí V Homolkách.

Ve dnech 12. až 15.08. (do 04:00 hodin) proběhla z důvodu montáže lávky pro pěší úplná uzavírka mostu přes Jižní předměstí v ulici Koperníkova – Němejcova. Následkem toho byl úpraven provoz linek č.1 6, N1, Z a C a došlo ke zrušení zastávek v Koperníkově ulici. Zastávka Koperníkova (ve směru do centra) byla zrušena bez náhrady, zastávka v opačném směru byla přeložena do Tylovy ulice do stávající zastávky Tylova linky 12.
Provoz na jednotlivých linkách probíhal následovně:

  Linka č. 16
 • Provoz této linky byl ve dnech 12., 13. a 14.08. zajištěn autobusy po celé trase Doubravka – Bory dle stávajících jízdních řádů.
 • Autobusy linky č. 16 byly z Koperníkovy a Němejcovy ulice obousměrně odkloněny po trase Tylova – Korandova – Břeňkova – Borská – Chelčického – nám.Českých bratří – Mánesova.
 • Zastávky v Koperníkově ulici byly zrušeny, ve směru na Bory autobus linky č. 16 odbavoval navíc v zastávce Tylova.
  Linka N1
 • Od noci z 11. na 12.08. - do noci ze 14. na 15.08. (včetně) byly autobusy linky N1 obousměrně odkloněny z Koperníkovy a Němejcovy ulice po trase Tylova – Korandova – Břeňkova – Borská – Chelčického – nám.Českých bratří – Mánesova.
 • Zastávky v Koperníkově ulici byly zrušeny, ve směru na Bory autobus linky N1 odbavoval navíc v zastávce Tylova.
  Linka Z
 • 14.08. byly autobusy linky Z obousměrně odkloněny z Koperníkovy a Němejcovy ulice po trase Tylova – Korandova – Břeňkova – Borská – Chelčického – nám.Českých bratří – Mánesova.
 • Zastávky v Koperníkově ulici byly zrušeny, ve směru na Bory autobus linky Z odbavoval navíc v zastávce Tylova.
  Linka C
 • 12., 13. a 14.08.2006 byly autobusy linky C odkloněny z Koperníkovy a Němejcovy ulice
 • Ve směru z Borských polí po trase Mánesova – nám.Českých bratří – Chelčického – Borská – Břeňkova - Korandova – a dále přes Husovo nám. do Husovy ulice
 • Ve směru z centra města po trase Husova - Koperníkova – Tylova - Korandova – Břeňkova – Borská – Chelčického – nám.Českých bratří – Mánesova
 • Zastávky v Koperníkově ulici byly zrušeny, ve směru na Borská pole autobus linky C odbavoval navíc v zastávce Tylova.

Dne 17.08. došlo k ukončení rekonstrukce Domažlické ulice. To přineslo následující změny v trolejbusovém provozu na linkách č. 10, 11 a 12.
U linka č. 12 došlo od 18.08.2006 od ranní výpravy ke zprovoznění zastávky Skvrňany, Škoda, VII.b.. Na lince č. 11 byl od 19.08. obnoven provoz nízkopodlažních trolejbusů. Linka č. 10 s ohledem na navazující stavební práce v obratišti ve Skvrňanech i nadále jezdí pouze v úseku Doubravka – CAN dle stávajících jízdních řádů.

Od pondělí 14.08. po dobu cca šesti týdnů probíhá rekonstrukce kolejí ve směru Slovany na Mikulášském náměstí. Nejprve je od noci z pátku 11.08. na sobotu 12.08. byla uzavřena Slovanská třída pro automobilovou dopravu a v místě budoucího povrchové vyhybky s přejezdem přes celou Slovanskou třídu byl vyfrézován asfalt a instalována část povrchové vyhybky. Během sobotního dopoledne přibyl také mobilní sloup s výložníkem. Ve Sladkovského ulici byl zřízen z panelů ostrůvek dočasně sem přesunuté zastávky Mikulášské náměstí pro linku č. 2.
Jednokolejný provoz se začátkem rekonstrukce kolejiště vypuknul v pondělí 14. 8. 2006. Ještě ráno byl na jednokolejce provoz řízen dispečersky. Během dopoledne byla pak dokončena a s puštěna světelná signalizace.
Pokračování na partnerských stránkách Plzeňské tramvaje

V tramvajovém provozu došlo z důvodu prací na tramvajové trati v noci ze 06. na 07.08. k nahrazení posledního spoje linky č. 1 v 0:11 hodin ze Slovan na Košutku a zpět autobusem, který stanicoval na všech stávajících zastávkách linek č. 1 a 4. Pouze tramvajové zastávky Hl. nádr. ČD, Sirková byly nahrazeny zastastávkami Hl. nádr. ČD, Americká a zastávka Nám. Republiky (ve směru do centra) byla nahrazena zastávkou Nám. Republiky, Dřevěná. Rovněž zastávka Pod Záhorskem byla v obou směrech nahrazena zastávkou Rondel.

Od ranní výpravy 07.08. začaly po dlouhých měsících být obousměrně obsluhovány tramvajové zastávky linek č. 1 a 2 Anglické nábř., Pražská, což kladně hodnotí nejen cestující ale i obchodnící v okolí zastávky. Právě na tomto místě se ukázalo, jak početnou skupinu tvoří pro obchody a restaurace v centru města lidé cestující veřejnou dopravou. Liché se tedy naopak staly hlasy, že uzavření středu města pro individuální automobilovou dopravu přinese jeho vylidnění. Opak je naštěstí pravdou!

04.08.2006
V době od odpoledních hodin dne 29.07. do zhruba 12. hodiny dne 30.7.2006 došlo z důvodu stavebních prací v křižovatce Dlouhá x Sokolská k odklonu trolejbusové linka č. 13 a noční autobusové N3 ze Sokolské ulice do ulice Pod Švábinami a zároveň k přeložení zastávky ze Sokolské ulice do ulice Pod Vrchem (k Veterinární klinice). Tykadláci tedy jezdili o blok domů dále a museli tak použít pomocné agregáty.

Od úterý 01.08. již jezdí tramvaje na lince č. 2 v úseku Světovar – Sady Pětatřicátníků dle běžného jízdního řádu. Vlivem ukončení rekonstrukce tramvajového tělesa na Slovanské aleji, již mohou opět zajíždět do vozovny z konečné Světovar.

Dopravní podnik obdržel dalších 5 nových autobusů KAROSA Irisbus Citelis. Vozy jsou ve standardní červenobíle kombinaci a obdrželi evidenční čísla 497 až 501. Tím se stejně jako trolejbusy přehouply přes magické číslo 500. Tykadláci to měli ovšem o něco lehčí, protože začínali až od čísla 100.

V měsíci červenci započala rekonstrukce prostoru křižovatky Gerská-Studentská na rozhraní Bolevce a Košutky. Mělo by zde po dokončení prací dojít k přemístění zastávek a to povětšinou za křižovatku ve směru jízdy. Měl by se tak například zlepšit přestup mezi autobusy z Krašovské a tramvají č. 4. Svá stanoviště by sem měly přemístit i dálkové autobusy. Na financování akce se údajně podílí i nedaleký hypermarket Globus.

Z důvodu pokládky horkovodu v Úněšovské ulici bude ve dnech 05. a 06.08. upravena trasa spojů linky č. 30 zajíždějících k hypermarketu Globus a zároveň v tyto dny dojde k nepatrnému omezení počtu spojů jedoucích k hypermarketu. K hypermarketu nepojedou spoje v 6:40 a ve 21:10 hodin z Borských polí. Zastávka Úněšovská, Globus v Úněšovské ulici (směr Košutka – Borská pole) bude v těchto dnech zrušena a přesunuta do zastávky Úněšovská, Globus v parkovišti u hypermarketu.

V sobotu 05.08. vyjede poprvé specielní kolařská linka 70, na které bude zajišťovat přepravu osob a kol upravený autobus KAROSA B 732 ev.č. 413. Hlavním cílem cyklobusu je propojit nejen městské čtvrtě a umožnit tak cyklistům bezpečný přesun přes střed města, ale bude směrován i na současné cyklostezky. Proto je trasa linky vytvořena tak, aby po výjezdu linky mimo město do něj opět několikrát zajela. Délka trasy cyklobusu je 140 km na jedno otočení a bude mít celkem 29 zastávek, např. ve Zruči, Chrástu, Letkově, Starém Plzenci nebo ve Štěnovicích.
Cyklobus bude jezdit ve dnech volna, přičemž odjezdy z Košutky, Krašovské ve směru do Bolevce jsou plánované vždy ve 9:00 a 14:30 hodin, z Bolevce pak ve směru na Košutku v 11:30 a 17:30. Cestující mohou použít již i spoj v 8:45 ze sadů Pětatřicátníků na Košutku. Cena je stanovena 20,- Kč za osobu, tzn. za přepravu jízdního kola, popř. psa se nebude nic doplácet. Speciální linku tak budou moci využít i ti, kteří jízdní kolo nemají a chtějí se vypravit na túru v okolí Plzně.
Informace na stránkách PMDP

25.07.2006
I v letošním létě pokračují drobné opravy a výměny kolejí elektrické dráhy. Ve dnech 17. až 21.07. tak proběhla výměna kolejového oblouku Karlovarská – Lidická. Práce pak budou dokončeny v termínu od 24.07 do 04.08.
V srpnu přijde na řadu kolejový oblouku v křižovatce ulic Plaská – Tachovská a to konkrétně ve dnech 07. – 18.08. s pokračováním od 21.08. do 01.09.2006.
Z důvodu minimálního narušení provozu probíhá vždy část prací i v nočních hodinách. Obyvatelům trvale žijícím v uvadených lokalitách se PMDP předem omlouvají a žádají je o pochopení a toleranci.

Nejspíše od první července s přechodem na prázdninové jízdní řády došlo k přeměně zastávky Na Rampě v trvalou. Ta až dosud byla zcela správně pouze na znamení, protože její využití bylo velmi nízké a specifické s ohledem na rekreační možnosti přilehlého Velkého boleveckého rybníka. Využití tedy měla převážně v odpoledních hodinách pracovních dnů a o víkendech v letních měsících, kdy lze využít Bolevák ke koupání. Několik dní pak i v mrazivé zimě, kdy sloužila v drtivé většině bruslařům.
Nyní tak zde budou po většinu roku zastavovat již tak většinou zpožděné autobusy přetížené linky 30 zbytečně. Děkujeme!

13.07.2006
Novou autobusovou linku, kde budou možné převážet i jízdní kola, připravují Plzeňské městské dopravní podniky.
Předseda představenstva Ing. Miroslav Kalous a zároveň primátor města k uvažované lince uvedl následující: "Předpokládáme provoz linky ve dnech volna od začátku měsíce května do konce měsíce září, a to v období od 10:00 do cca 19:00 hodin. Rádi bychom zahájili provoz cyklobusu ještě v letošním roce v měsíci srpnu."
Hlavním cílem této linky je propojit nejen městské čtvrtě a umožnit tak kolařům bezpečný přesun přes střed města, ale měla by být směrována na současné cyklostezky, které jsou budované ve spolupráci obcí s Krajským úřadem. Cena jízdného je stanovena na 20,- Kč za osobu. Za přepravu jízdního kola případně psa se nebude doplácet nic. Speciální linku budou moci využít i ti, kteří jízdní kolo nemají. Novou linku již schválilo na svém posledním zasedání představenstvo dopravních podniků. Nyní byla předložena ke schválení na představenstvu PMDP, a.s. navrhovaná trasa. Ze zasedání, jenž se uskutečnilo dne 12.07, nejsou výsledky zatím známy, ale lze předpokládat schválení projektu.
Zdroj: stránky města Plzně.

V sobotu 15.07. začne rozsáhla rekonstrukce Domažlické ulice, která ovlivní provoz městské hromadné dopravy i linkový spojů. Uzavírka, která potrvá do konce srpna, bude mít za následek níže uvedené změny u trolejbusových linek č. 10, 11 a 12:

  Linka č. 10
 • bude jezdit celodenně pouze v úseku Doubravka, Na dlouhých – CAN t.j. nebude zajíždět do Skvrňan
 • v pracovních dnech dochází k úpravě jízdních řádů; provoz o sobotách a nedělích zůstává beze změn
 • zastávky CAN, Tylova (směr Skvrňany); III.br.,Domažlická; Škoda VII.brána a Skvrňany, Škoda VII.b. budou zrušeny bez náhrady
 • na linku nebudou po dobu rekonstrukce Domažlické ulice vypravovány nízkopodlažní vozidla
  Linka č. 11
 • na linku nebudou po dobu rekonstrukce Domažlické ulice vypravovány nízkopodlažní vozidla
  Linka č. 12
 • provoz bude po dobu rekonstrukce zajištěn výhradně nízkopodlažními trolejbusy s alternativním pohonem (příp. autobusy), které budou projíždět stavebním úsekem na alternativní pohon
 • stávající jízdní řády se nemění, pouze upozorňujeme na možné zpožďování spojů ve vztahu ke složité dopravní situaci v prostoru staveniště
 • zastávka Skvrňany, Škoda VII.b. bude zrušena bez náhrady

Od stejné ho dne dochází i k úpravě dopoledního provozu autobusové linky č. 21 ve dnech pracovního volna. Stávající spoje z Litic v 6:10 a 7:50 hodin budou nyní jezdit až v 6:15 resp. 7:55 hodin. Nynější spoje z Bor do Litic v 6:20 a 9:00 budou rovněž posunuty v čase o 5 minut dále (6:25 a 9:05).

Z důvodu rekonstrukce ulice E. Beneše budou v sobotu 15.07. provoz trolejbusové linky č. 16 zajišťovat autobusy. Trasa, zastávky a stávající odjezdy linky č. 16 zůstávají beze změn.

V noci z 12. na 13.07. proběhla malá oprava kolejového oblouku Sladkovského – Radyňská.

Pokračující rekonstrukce mostu u Jižního předměstí a Němejcovy ulice přinesla od úterý 11.07. přeložení zastávky trolejbusů linky č. 16 Jižní předměstí (směr Bory). Zastávka je nyní přeložena k provizornímu nástupišti v Mánesově ulici před dům č.p. 6 (za náměstím Českých bratří).

Od první výpravy dne 10.07. jsou zprovozněny nově zrekonstruované zastávky Částkova, Sušická trolejbusové linky č. 12. Zastávka směrem do města se vrací na své původní místo do Lobezské ulice před dům č.p. 57, kdežto zastávka směrem do Božkova je umístěna v nově vybudovaném zastávkovém zálivu v Sušické ulici před domem č.p. 8, tedy až novým za kruhovým objezdem.

Během měsíce června 2006 probíhaly stavební práce v okolí tramvajové zastávky Ulice Boženy Němcové na lince č. 4. Došlo k zúžení komunikace, byly zde upraveny přechody pro chodce včetně doplnění nové světelné signalizace, byla vyměněna některá zábradlí a při příležitosti stavebních prací byly také instalovány nové zastávkové označníky. Ty se nyní nově objevují i na dalších několika zastávkách linky č. 4 na košutecké trati.
Více informací od tramvají naleznete na partnerských stránkách.

03.07.2006
V termínu od 10. do 28.07. se koná v prostorech ZČU na Borských polích Letní mezinárodní jazyková škola, načež bude posílena autobusová linka č. 24 o spoje z Bor ve 8:12 a 8:45 hod. k Západočeské univerzitě.

Od 01.07. dochází ke změně v odbavování u linky Z – velký okruh. Linka bude nově odbavovat zastávky Stav.stroje, Rokycanská (náhrada za zastávku U Prazdroje, která je ke stejnému datu zrušena), Mohylová (náhrada za zastávku Kovošrot, která bude ke stejnému datu zrušena). Trasa linky Z – velký okruh se nemění.

Ve státní svátky 05. a 06.07. pojedou linky MHD tradičně dle nedělních grafikonů.

Vlivem pokračující rekonstrukce kolejiště Slovanské aleje (před vozovnou) dochází od 01.07. v tramvajovém provozu na lince č. 2 k níže uvedeným změnám.
Vozy najíždějící z vozovny na linku č. 2 pojedou po trase Slovany – Mikulášské nám. – Solní, pošta a dále dle pravidelného jízdního řádu, taktéž vozy zatahující z této linky do vozovny pojedou z Mikulášského nám. po trase linky č. 1 na Slovany. V obou těchto případem budou vozy odbavovat ve všech tramvajových zastávkách po trase.
V úseku Světovar – Mikulášské nám. a zpět, při najíždění vozů v ranních hodinách a zatahování vozů ve večerních hodinách, bude provoz doplněn autobusy náhradní dopravy označené jako 2A. Přestup mezi autobusy náhradní dopravy linky č. 2A a tramvajemi linky č. 2 bude probíhat na Mikulášském náměstí. Při nahrazení prvních ranní spojů si cestující přejdou z tramvajové zastávky linky č. 2 Mikulášské nám. (u Církevního gymnázia) do tramvajové zastávky linky č. 1 Mikulášské nám.. Přestup z tramvají linky č. 2 zatahujících ve večerních hodinách bude probíhat rovněž v zastávce Mikulášské nám. (ve směru na Světovar).
Cestující si po vzájemném přestupu mezi tramvajemi linky č. 2 a autobusy náhradní dopravy linky č. 2A (a opačně) označí jízdenku na druhém konci. Tato omezení potrvají do 01.08. 2006 (včetně).

Jako každoročně je provoz plzeňské MHD v době velkých školní prázdnin radikálně omezen. Jednotlivých linek a trakcí se to dotkne následovně:

  Tramvaje
 • od 01.07.2006 zahájen prázdninový provoz na linkách č. 1,2 a 4
 • provoz o sobotách a nedělích zůstává beze změn
  Trolejbusy
 • Od 01.07. bude zahájen prázdninový provoz na linkách č. 10, 12, 13 a 16
 • Ma lince č. 12 dojde v nedělním provozu ke zrušení 2 párů spojů do Letkova. Jedná se o spoje s odjezdy v 6:03 a 22:46 z Božkova do Letkova, s následnými odjezdy z Letkova zpět do Plzně v 6:23 a ve 22:55 hodin. Sobotní provoz zůstává beze změn.
 • Současně bude na lince č. 12 v pracovní dny nově zařazen 1 pár spojů do Letkova v odpoledních hodinách. Jedná se o spoj s odjezdem v 15:26 z Nové Hospody (průjezd zastávkou Mrakodrap v 15:42), s následným odjezdem z Letkova zpět do Plzně v 16:13 hodin.
 • Provoz o sobotách a nedělích na linkách č.1 0, 13 a 16 zůstává beze změn.
 • Provoz na linkách č. 11 a 14 zůstává beze změn.
  Autobusy
 • Od 01.07. bude zahájen prázdninový provoz na linkách č. 22, 24, 30, 41, 51, 53 a 56. Současně nepojedou v období od 01.07. do 01.09.2006 školní spoje.
 • Linka č. 51 pojede od 01.07. s prázdninovým omezením, (t.j. spoje v pracovních dnech v 6:45 a 13:40 hodin z nám. M. Horákové jedou jen do zastávky Koterov = nezajíždí do Starého Plzence)
 • Linka č. 53 pojede od 01.07. s prázdninovým omezením, (t.j. spoj v 15:20 hodin z Doubravky jede jen do zastávky Kyšice, OÚ = nezajíždí do Dýšiné, Nové Huti)
 • Ke změně provozu o sobotách a nedělích dochází pouze na linkách č. 30 a 56. Na ostatních linkách zůstává provoz o sobotách a nedělích beze změn.

22.06.2006
Stavební úpravy zastávkových prostorů zapříčiní přesuny následujících zastávek:

 • v době od 22.06. do 23.06. bude přesunuta zastávka U teplárny BUS (směr Borská pole) o cca 50 metrů vpřed, do prostoru křižovatky Heyrovského a Šimerovy ul. (k okrasným patníkům),
 • ve dnech 28.06. a 29.06. pak zastávka Mrakodrap (směrem ke Klatovské) o zhruba 30 metrů zpět před prodejnu ratanového nábytku.

V úterý 27.06. se uskuteční konference s názvem Město v kapse, kterou společně pořádají Magistrát města Plzně, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., systém Plzeňská karta a Západočeská univerzita v Plzni. Konference volně navazuje na loňské setkání, jehož tématem bylo zavedení a rozvoj městských čipových karet s využitím zkušeností z projektu Plzeňské karty, jenž je v Česku zatím v tomto směru nejdále.

V polovině června se Plzeňská čipová karta dočkala další varianty s názvem PilsenPassVisitor - plzeňská turistická karta.
Karta je v prodeji od 15.06. za cenu 360,- Kč. V balení spolu s kartou obdržíte podrobného trojjazyčného průvodce městem a jeho okolím, stejně tak trojjazyčný seznam všech partnerů, zapojených do programu Bonus3Days a mapový doprovod, zahrnující plán města Plzně, schéma linek městské hromadné dopravy a také městské cyklostezky. Karta je v prodeji ve všech prodejnách společnosti PMDP, a.s. a v síti partnerů, označených samolepkou.
Turistická karta je vždy vydávána na sezónu, která začíná 01.04. a končí 31.03 následujícího roku. Po tuto dobu je platný i seznam partnerů, uvedených v partnerské brožuře a na internetu. Pro čerpání slev a výhod programu Bonus3Days je nutná validace karty, tedy zápis prvního dne platnosti karty ve formátu DD/MM/RRRR – karta pak pro čerpání slev a výhod platí tři dny od tohoto data včetně. Slevy programu Bonus3Days není možno sčítat s jinými slevami. Karta PilsenPassVisitior obsahuje také elektronickou peněženku, která je přednabita na částku 120 Kč. Tato částka postačí pro zakoupení až tří přestupních jízdenek s platností 24 hodin. Elektronickou peněženku je možno kdykoliv dobít hotovostí ve všech prodejnách PMDP, a.s.
Bližší informace na stránkách o kartě.

Z důvodu konání závodů v neděli 25.06. na jednořadých kolečkových bruslích s názvem LifeInLine Tour 2006, dojde v průběhu dne k částečné a následně úplné uzavírce Sukovy ulice v úseku mezi ulicemi Klatovská a křižovatkou Folmavská x U letiště x Borská (u hypermarketu Carrefour). Z tohoto důvodu budou v průběhu dne odkloněné autobusové linky č. 21 a C ze Sukovy ulice.
Více na stránkách PMDP.

V sobotu 17.06. zahájil v Plzni provoz nový prostředek MHD tzv. ZOO vláček. Provozovatelem soupravy složené z dieselové silniční lokomotivy a třech přívěsu pro přepravu osob jsou Plzeňské městské dopravní podniky. Jeho trasa je následující: Náměstí Republiky – Rooseveltova – Rooseveltův most – Lochotínská – ZOO a zpět po stejné trase.
Tento pseudovláček bude obsluhovat zastávky Nám. Republiky, Dřevěná (zastávka linek č. 20, 33, 39, 40), Lochotínská, Kaufland (zastávka v Lochotínské ulici u parkoviště hypermarketu), Karlovarská, Na Jánské (zastávka v Lochotínské ulici u podchodu Karlovarské) a ZOO (zastávka před vstupem do zoologické zahrady).
Odjezdy z Náměstí Republiky každou celou hodinu od 9.00 do 16.00 hodin. Odjezdy od zoologické zahrady jsou pak vždy ve 30 minutě v době od 9:30 do 17:30. Provoz ZOO vláčku bude v období do 30.06. pouze o víkendech, od 01.07. již po celý týden (pracovní dny, soboty, neděle, svátky).

Dne 17.06. se zároveň v době od 10:00 do 15:00 hodin uskutečnil Den otevřených dveří PMDP, a.s. v areálu na Slovanech (vozovna el. dráhy) a areálu v Cukrovarské ulici (vozovna trolejbusů a autobusů). Oproti loňsku nedošlo v organizaci k žádným významný změnám.
Laické návštěvníky i dopravní fandy však potěšili nové tramvaje a trolejbusy, s kterými se mohla veřejnost poprvé svézt a řádně prohlédnout právě v tento den. Jednalo se o dvě tramvaje typu K3R-NT ev.č. 311 a 312 a dva trolejbusy Škoda 24 Tr Irisbus (ev.č. 504 a 505) již v novém designu karosérie.
Reportáž ze Dne otevřených dveří si můžete prohlédnout na partnerských stránkách.

Ze stránek města Plzně: Urychlení výstavby tramvajové tratě na Borská pole.
Získáním finančních prostředků z dotačních titulů Evropské unie by se mohla urychlit výstavba tramvajové tratě na Borská pole. Stane se součástí nového projektu na zkvalitnění městské hromadné dopravy. Projekt, který tvoří ještě dalších pět akcí připravuje město Plzeň.
K zahájení přípravných prací na tomto projektu nás inspirovalo zjištění, že existují dva dotační tituly v rámci financování projektů z Evropské unie. První je zaměřen na rozvoj infrastruktury ekologické městské hromadné dopravy, ten druhý se týká zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, sdělil plzeňský primátor Miroslav Kalous.
Kromě výstavby tramvajové tratě na Borská pole jsou do připravovaného projektu zahrnuty tyto akce: zavedení trolejbusu na Borská pole a na sídliště Vinice, rekonstrukce a dostavba vozovny na Slovanech, výstavba areálu technické základny dopravních podniků a nákup nových trolejbusů.
Náklady na realizaci celého projektu předpokládáme ve výši 3 miliardy a 210 milionů korun. Dotace může dosáhnout osmdesáti až devadesáti procent podílu, uvedl primátor. Dofinancování z městského rozpočtu je odhadováno na 312 až 642 milionů korun. Pravděpodobně využijeme stejný model spolufinancování jako u projektu vodohospodářské infrastruktury, tedy úvěr od Evropské investiční banky, doplnil Kalous.
Pokud bude Plzeň v získání dotace úspěšná, předpokládá se zahájení realizace I. části projektu již v roce 2008.

Doplňme jen, že o trolejbusových tratích na Vinice a do prostoru Borských polích se mluví jako o hotové věci minimálně od roku 1998. Že bychom se po 10 letech konečně dočkali alespoň začátku realizace?!?

09.06.2006
Z důvodu zkrácení termínu stavebních prací v křižovatce Částkova – Sušická byl od čtvrtka 08.06. obnoven trolejbusový provoz do Božkova. Linka č. 12 tak nyní opět jezdí v plném rozsahu v trase Nová Hospoda – Božkov a Letkov.

V úterý 06.06. proběhlo představění nové tříčlánkové tramvaje typu K3R-NT. Tramvaj vznikla přestavbou a modernizací dvou starých tramvají typu T3, spojených středním nízkopodlažním článkem.
Vstup do střední části je vybaven výsuvnou plošinou pro pohodlný nástup tělesně postižených osob na vozíku. Celkově má tato tramvaj kapacitu 54 míst k sezení, 140 míst k stání a dvě místa jsou určená pro invalidní vozíky.
V roce 2005 se město ve spolupráci se PMDP snažilo získat zdroje z fondu v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), což se podařilo a prostředky v celkové výši 66 miliónů Kč byly využity právě na modernizaci osmi tramvají T3 s vložením středního nízkopodlažního článku a rovněž i na akusticko-optické systémy, které jsou v tuto chvíli doplňovány do vozidel MHD v Plzni.
Slavnostní představení a křest proběhl za účasti primátora města Plzně a předsedy představenstva Ing. Miroslava Kalouse, hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna a generálního ředitele dodavatelské firmy Pars nova Ing. Tomáše Ignačáka. S pokřtěním tramvaje pomohly děti z dětského domova Domino, a tak první vůz dostal jméno "Pampeliška", druhý pak "Špagetka". Děti zároveň namalovaly mnoho obrázků nové tramvaje, které jsou nyní vystaveny uvnitř vozu.

V následujících dnech se uskuteční několik stavebních akcí, kterou budou mít vliv na provoz MHD v Plzni.

oprava kolejiště na Slovanské aleji
Z důvodu rekonstrukce kolejiště na Slovanské aleji dojde od 09.06. 16:00 hodin do 11.06. 20:00 hodin k níže uvedeným změnám v provozu linky č. 2.
Vozy zatahující do vozovny pojedou ze zastávky Mikulášské nám. po trase linky č. 1 na Slovany, nám. M. Horákové s odbavováním ve všech stávajících zastávkách linky č. 1 na Slovanské třídě a dále do vozovny a budou označeny jako linka X.

nahrazení posledního spoje
Práce na tramvajové trati v noci z 11. na 12.06. bude mít za následek nahrazení posledního spoje tramvajové linky č. 1 v 0:11 hodin ze Slovan na Košutku a zpět autobusem, který bude stanicovat na všech stávajících zastávkách linek č. 1 a 4.
Pouze tramvajové zastávky Hl. nádr. ČD, Sirková budou nahrazeny zastávkami Hl. nádr. ČD, Americká a Nám. Republiky (ve směru do centra) bude nahrazena zastávkou Nám. Republiky, Dřevěná. Zastávka Pod Záhorskem bude v obou směrech nahrazena zastávkou Rondel.

rekonstrukce mostu U Jána
V neděli 11. 6. 2006 od 22:00 hodin do ukončení provozu dojde z důvodu opravy kolejiště v souvislosti s rekonstrukcí mostu U Jána k následujícím změnám v provozu tramvajových linek:

 • Tramvaje linky č. 1 budou jezdit pouze v úseku Bolevec - Zvon a zpět, v úseku Zvon - Slovany a zpět budou jezdit autobusy náhradní dopravy.
 • Tramvaje linky č. 2 budou jezdit pouze v úseku Skvrňany - Zvon a zpět, v úseku Zvon - Světovar a zpět budou jezdit autobusy náhradní dopravy.
 • Tramvajové zastávky Hl. nádr. ČD, Sirková budou nahrazeny zastávkami Hl. nádr. ČD, Americká, nástupní zastávka Světovar bude přesunuta na Koterovskou ulici, do stávající zastávky linek č. 22 a 51.
 • Vzájemný přestup mezi autobusy a tramvajemi bude probíhat v provizorních zastávce "U Zvonu". Cestující si po vzájemném přestupu mezi tramvajemi a autobusy označí jízdenku na opačném konci.

přesunutí zastávky Liliová
Od 10. do 12.06. dojde z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky Liliová ve směru na Slovany k přesunutí zastávky o cca 40 metrů před dům na Slovanské třídě číslo 78.

Z důvodu zrušení levého odbočovacího pruhu z Klatovské ulice do Borské, budou od 03.06. zrušeny zastávky linky č. 26 Chodské nám. a Jižní předm., Borská budou nahrazeny zastávkami linek č. 16, 22 a N1 Dobrovského a Jižní předměstí.

Z důvodu uzavírky Borské ul., v úseku mezi křižovatkami Němejcova – Chelčického od ranní výpravy 1.6.2006 bude veden provoz autobusových linek č. 22 a 26 odklonem přes náměstí Českých bratří a Chelčického ulici. Náhradou za zrušenou zastávku linky č. 22 Jižní předměstí v směru z Karlova bude zřízena provizorní zastávka v Mánesově ulici před domem č.p. 6.

V rámci konání Historického víkendu, zajistí PMDP, a.s. ve dnech 16. a 17.06. odvoz návštěvníků ohňostroje posilovými spoji ze zastávky Husův park. Posilové spoje budou odjíždět po ukončení ohňostroje po 23. hodině a budou vedeny následovně:

 • dva autobusy na Košutku po trase linky č. 30 s odbavováním cestujících na všech zastávkách linky č. 30.
 • dva autobusy na Bory, po trase linky č. 30 s odbavováním cestujících na všech zastávkách linky č. 30.
 • jeden autobus do Skvrňan, který pojede od Husova parku k nádraží ČD přímo a odtud do Skvrňan s odbavováním cestujících na všech zastávkách linky N2.

Oproti předcházejícím letům, kdy se akce konala na náměstí a nebyla zajištěna žádná posílení pro odvoz tisíců zákazníku, je to konečně dobrá snaha. Snad bude nasazený počet autobusů dostačující.

30.05.2006
Z důvodu rekonstrukce trolejového vedení v křižovatce Částkova – Sušická, budou od 29.05. do 11.06. jezdit trolejbusy linky č.12 pouze v úseku Nová Hospoda – Sladkovského, Hospic. Doprava v úseku Sladkovského, Hospic – Božkov a Letkov bude zajištěna autobusy linky č. 12A.
Vzájemný přestup cestujících bude probíhat v zastávkách Sladkovského, Hospic. Cestující si po vzájemném přestupu mezi trolejbusy a autobusy označí jízdenku na opačném konci.
Obsluha všech zastávek linky č. 12 zůstává zachována beze změn, pouze zastávka Sladkovského, Hospic ve směru do Božkova bude přeložena ze Sladkovského ulice do Guldenerovy ulice. Provoz tykadláků linky 12 bude obnoven v celé trase dne 12.06.

Ve čtvrtek 01.06. dochází k posílení provozu autobusové linky č. 24 v ranní přepravní špičce pracovního dne. Bude přidán jeden spoj odjíždějící v 5:30 hodin z Bor na Borská pole.

V souvislosti s otevřením hypermarketu Globus na Košutce, bude od 01.06. zajištěna dopravní obsluha této lokality prodloužením vybraných spojů autobusové linky č. 30.
Na nové trase bude zřízena jedna nová obousměrná zastávka Úněšovská, Globus, jenž je ve směru na Košutku umístěna do prostoru obvodové komunikace na parkovišti a ve směru z Košutky do Úněšovské ulice za zásobovací komunikací nákupního zařízení.
Z důvodu provázanosti provozu linek č. 30 a 56, dochází ke stejnému datu i k drobným úpravám v provozu linky č. 56 do Chotíkova. Stále je však zajištěna návaznost linky č. 56 na ostatní linky MHD na konečné v Krašovské ulici.

Od soboty 27.05. je obnoven provoz linky č. 1 po Slovanské třídě v plném rozsahu. Po Slovanské třídě od tohoto data najíždějí a zatahují i vozy tramvajové linky č. 4, protože byla již dokončena jedna z etap rekonstrukce Slovanské aleje a tím došlo k jejímu zprůjezdnění pro vozy elektrické dráhy. Kompletní dokončení rekonstrukce včetně zatravnění proběhne během měsíce srpna.

Z důvodu stavebních prací na obytném domě v prostoru zastávky linek č. 21 a C s názvem Sukova (pro směr do Litic a do sadů Pětatřicátníků), byla tato zastávka ve dnech 22. až 29.05. přesunuta o zhruba 40 metrů dále ve směru jízdy.

09.05.2006
Kvůli havárii plynovodu bude proveden dnes v noci, tedy z 9. na 10.05., v čase od půlnoci do zhruba 3:30 hodin překop Sokolské ulice. Noční autobusy linky N3 tedy pojedou ze zastávky Lobzy, Pod vrchem do zastávky U Pietasu objízdnou trasou po ulici Pod vrchem a Republikánskou ulicí.
Zastávka Sokolská (v Sokolské ulici) bude v uvedeném období přeložena do ulice Pod vrchem do blízkosti křižovatky se Sokolskou ulicí.

Od středy 10.05. do neděle 14.05. bude z důvodu stavebních prací přeložena trolejbusová zastávka Petřínská (směr Božkov) linky 12. Ta bude přeložena o zhruba 70 metrů blíže k ulici Na Celchu.

Do Plzně již dorazila první tramvaj typu K3R-NT. Přeprava vozu rozděleného na jednotlivé články proběhla pomocí třech tahačů v noci z 05. na 06.05. Po složení na zadní koleji, která je bez trolejového vedení, byla tramvaj pracovníky výrobce z Pars nova a.s. spojena a zprovozněna. Druhý shodný vůz má být dodán ještě koncem tohoto měsíce.
Více o voze v Plzeňských tramvajích.

04.05.2006
V rámci oslav 61. výročí od skončení II. světové války proběhne dne 06.05. pietní akt u památníku "Díky Ameriko". V čase od cca 15:45 do zhruba 16:45 bude z tohoto důvodu přerušen provoz trolejbusových a autobusových linek vedoucích po Americké třídě u křižovatky s Klatovskou třídou.
Kvůli zachování provozu v ostatních částech města bude v uvedeném období provoz trolejbusových a autobusových linek zajištěn následovně:

  Trolejbusová linka č. 10
 • Pojede pouze v úseku Doubravka – Hl.nádr.ČD,Americká – Prokopova – vozovna a zpět (zrušené budou zastávky Mrakodrap, U Práce,Americká, U Práce,Tylova, Tylova, CAN,TylovaCAN,Husova).
 • Trolejbusy budou obousměrně odbavovat v zastávkách Prokopova a U trati.
  Trolejbusová linka č. 11
 • Pojede pouze v úseku Ústř.hřbitov – Hl.nádr.ČD,Americká – Prokopova – vozovna a zpět (zrušené budou zastávky Mrakodrap, U Práce,Americká, U Práce,Tylova, Tylova, CAN,TylovaCAN,Husova).
 • Trolejbusy budou obousměrně odbavovat v zastávkách Prokopova a U trati.
  Trolejbusová linka č. 12
 • pojede obousměrně po trase Božkov – Hl.nádr.ČD,Americká – Prokopova – Doudlevecká – Tyršův most – E.Beneše – Dobrovského – Jižní předměstí – Koperníkova – CAN - III.br.Domažlická – Nová Hospoda (zrušené zastávky Mrakodrap, U Práce,Americká, U Práce,Tylova, Tylova).
 • Zastávka CAN,Tylova (směr Nová Hospoda) bude přeložena před autobusové nádraží do zastávky trolejbusových linek 10 a 11 CAN, Husova.
 • Trolejbusy budou mezi zastávkami Prokopova a Gigant odbavovat obousměrně na stávajících zastávkách linky 14 a mezi zastávkami Ul.17 listopadu a Koperníkova obousměrně ve stávajících zastávkách trolejbusové linky č. 16.
  Trolejbusová linka č. 16
 • pojede obousměrně po trase Doubravka – Hl.nádr.ČD,Americká – Prokopova – Doudlevecká – Tyršův most – E.Beneše – U Teplárny – Bory (zrušené zastávky Mrakodrap, U Práce,Americká, U Práce,Tylova, Tylova, Koperníkova, Jižní předměstí, Dobrovského, Fakultní nemoc. Bory, Ul.17.listopadu).
 • Trolejbusy budou mezi zastávkami Prokopova a Gigant odbavovat obousměrně na stávajících zastávkách linky č. 14.
  Autobusové linky č. 20 a 33
 • Linky č. 20 a 33 pojedou obousměrně mezi náměstím Republiky a Centrálním autobusovým nádražím přes Husovu ulici (zrušené zastávky Muzeum, Mrakodrap, U Práce,Americká, U Práce,Tylova, Tylova).
 • Náhradou za zrušené zastávky budou autobusy těchto linek obousměrně odbavovat v zastávkách linky č. 41 Divadlo J.K.Tyla v Husově ulici.

Současně dojde od 15:30 do 15:45 (t.j. do doby přerušení provozu) k přeložení zastávky U Práce,Americká do Tylovy ulice.
K vidění budou tedy zajímavé objížďky, přičemž v některých úsecích nelze běžně trolejbusy zpatřit (Koperníkova x Husova, rovný směr u teplárny v ulice E. Beneše).

V sobotu 06.05. bude v době od 10 do 16 hodin jezdit po trase U Zvonu - náměstí Republiky - Palackého třída - U Zvonu historická tramvaj. Cesta po okruhu bude trvat zhruba 15 až 20 minut a cestující za něj zaplatí jednotné jízdné 20,-Kč.

25.04.2006
Ve dnech 02. až 11.05. se uskuteční pouť v obci Zruč-Senec. Tím dojde k zrušení autobusové zastávky Zruč-Senec, rozc. (směr Plzeň). Zastávka Zruč-Senec bude přesunuta do Školní ulice ve Zruči před místní základní školu.

Ve státní svátky v pondělí 01.05. i 08.05.2006 pojedou linky MHD v Plzni podle nedělních grafikonů.

I letos se uskuteční ve dnech 30.04. a 01.05. akce Den ve vzduchu, kterou pořádá rádio Kiss Proton. PMDP, a.s. jako hlavní mediální partner akce pro vás zajistily autobusovou dopravu z Plzně do Plas zdarma. Autobusy budou odjíždět z konečné tramvaje č. 1 v Boleveci. Odtud pojedou až na letiště v Plasích, přičemž budou stavět ve všech obcích po cestě. Přehled odjezdů.

Od soboty 29.04. začnou trolejbusy linky č. 13 Lobzy - Černice, nákupní zóna obsluhovat obousměrně novou zastávku Černice, K Radyni. Ta je umístěna na již několik měsíců dokončeném obchvatu Černic, ale dost nebyla pro nezájem ze strany PMDP využívána. Uvedena do provozu bude až na základě žádostí přilehlích firem a připomínek občanů. Zatím bude sloužit jako zastávka na znamení.

Téhož dne bude uvedena nově do provozu zastávka Sulislavská ve Skvrňanech pro autobusové linky č. 33 Město Touškov - Košutka, Krašovská a 35 CAN, Husova - Křimice. Zastávky pro oba směry jsou v Křimické ulici v prostoru u křižovatky se ulicí Sulislavskou, tzn. mezi stávajícími zastávkami U Apolla a Křimice, pošta 2.

Navíc se ve stejnou sobotu uskuteční další ročník cyklistického závodu Škoda BIKE. Následkem toho bude v časovém období od 9:50 do zhruba 11:00 hodin uzavřena ulice E. Beneše v oblasti Doudlevec a Tyršova mostu, čímž dojde k změnám v provozu autobusových linek č. 30 a 32:

  Linka č. 30 Borská pole, Teslova - Košutka, Krašovská
 • V čase od 9:50 do cca 11:00 hodin bude linka č. 30 obousměrně odkloněna ze zastávky U teplárny, BUS do zastávky Malostranská po trase Heyrovského – E.Beneše – Samaritská – Zborovská - Malostranská.
 • V uvedeném období budou rovněž zrušeny zastávky Tyršův most a Průmyslová.
 • Autobusy linky 30 zastaví na objízdné trase v zastávce linky č. 22 Doudlevce,ETZ.
  Linka č.32 Bory - Starý Plzenec, Sedlec
 • Spoj linky 32 s odjezdem v 9:48 a 10:38 hodin od Olympie pojede ze zastávky Radobyčice,Dlážděná odkloněn přes přivaděč a Klatovskou třídu rovnou do konečné zastávky Bory.
 • Spoj s odjezdem v 10:20 z Bor pojede odkloněn z nástupní zastávky Bory přes Klatovskou třídu a přivaděč rovnou do zastávky Radobyčice,Dlážděná. Dále bude pokračovat po stávající trase k nákupnímu středisku Olympia.
 • Uvedené spoje nebudou obsluhovat zastávky linky č. 32 V zahradách, U hřbitova, Tyršův most, U teplárny a Šimerova.

Dopravní podniky současně upozorňují na předpokládané zpoždění spojů trolejbusové linky č. 13 a autobusové linky 30 okolo desáté hodiny dopolední, kdy z důvodu startu závodníků bude krátkodobě na čtvrt hodiny zastavena doprava v Malostranské ulici.

Výsledky ankety, jejímž účelem bylo posouzení dvou variant vedení trasy autobusové linky č. 39 Křimice - Bílá Hora dopadly celkem patově. V anketě, která byla uveřejněna v dením tisku, v týdeníku Plzeňské noviny a na internetu, bylo 48,58% hlasujících pro zachování současné trasy přes náměstí Republiky a 51,42% pro nové vedení trasy této linky přes sady Pětatřicátníků.

West Bohemia Travel je název nové cestovní agentury, jejíž činnost zahájí Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. v prvním povelikonočním týdnu. Touto aktivitou rozvíjí tradici vlastní zájezdové dopravy a v září vše propojí i se službami Informačního centra, které po rozhodnutí městských zastupitelů budou provozovat.
Podrobnosti na stránkách dopravce.

13.04.2006
Od úterý 18.04. dojde do odvolání k přeložení zastávek autobusových linek č. 22 a 51 Nám.M.Horákové v obou směrech. Důvodem je částečná uzavírka Slovanské aleje.
Zastávka ve směru na Karlov (linka 22, výstupní linky 51) bude přeložena na náměstí Milady Horákové až za křižovatku s Ruskou ulicí do blízkosti nástupní zastávky tramvaje linky 1. Zastávka pro linku 22 ve směru do Koterova a nástupní zastávka linky 51 bude přeložena rovněž na náměstí M. Horákové a to před křižovatku s Chválenickou ulicí do zastávky noční autobusové linky N2 (směr Světovar).

S platností od 15.04.2006 bude upraven provoz autobusové linky č. 28 Bukovec, papírna - Malesice v pracovních dnech. Spoje odjíždějící z Malesic v 7:58 a 8:43 budou ukončeny až v sadech Pětatřicátníků. Odpolední spoj doposud začínající u CAN ve 13:55 hodin bude zahajovat v sadech Pětatřicátníků už ve 13:51.

Kvůli zvýšeného nároku na přepravu cestujících na Ústřední hřbitov a do nákupního centra Plzeň během Velikonočních svátků dojde od 15.04. do 17.04. k posílení trolejbusové linky č. 11. Tato linka bude v uvedených dnech jezdit v období od 9. do 17. hodin zhruba v 10 minutovém intervalu.

Naopak po dobu velikonočních prázdnin ve čtvrtek 13. a pátek 14.04. nepojedou autobusové školní spoje a autobusová linka č. 53 pojede jako o školních prázdninách.

Ve středu 12.04. začala v Plzni velmi zajímavá výluka. Důvodem je rekonstrukce Francouzské ulice, kdy v této etapě je ulice zcela uzavřena i pro MHD, tedy včetně linky 30.
Trasa linky č. 30 bude po dobu uzavírky obousměrně odkloněna do ulic Částkova – Slovanská – Jasanová – Malostranská. Po dobu uzavírky budou rovněž zrušeny stávající zastávky II. poliklinikaNám. M. Horákové. Zastávka II. poliklinika bude přesunuta do Částkovy ulice (za kruhový objezd ve směru ke Slovanské ulici), ve směru na Borská pole, bude zastávka umístěna před dům č.p. 39, ve směru na Košutku bude zastávkový označník za křižovatkou Částkovy ulice s Rychtaříkovou.
Za zrušené zastávky na náměstí Milady Horákové, budou spoje linky č. 30 odbavovat cestující v zastávce linky č. 1 Vřesová. Tím vznikla velmi atraktivní přestupní zastávka ve stylu hrana - hrana. Zastávka Malostranská (směr náměstí Milady Horákové), bude přemístěna i pro trolejbusovou linku č. 13 a autobusovou linku 22 o cca 30 metrů zpět.

V úterý 11.04. byly zahájeny přípravné práce pro výměnu kolejí na vjezdu do smyčky Skvrňany. Práce budou probíhat až do konce dubna. Doprava tramvají není omezena.

05.04.2006
Kvůli pokračující rekonstrukce mostu U Jána, kdy je nutno naráz zabetonovat vrchní vrstvy mostu, dojde ve dnech 03. až 09.04. k úplné uzavírce mostu a rozdělení provozu zde projíždějících tramvajových linek.
Linka č. 1 bude jezdit pouze v úseku Slovany, nám. M. Horákové – Hlavní nádraží ČD, Sirková a v úseku náměstí Republiky – Bolevec. Ve slovanském úseku budou nasazeny obousměrné vozy KT8D5, kdežto v boleveckém úseku budou jezdit pouze nízkopodlažní tramvaje Astra. I na lince č. 2 budou jezdit v úseku Světovar – Hlavní nádraží ČD, Sirková kloubové vozy KT8D5. V úseku náměstí Republiky – Skvrňany pak provoz zajistí soupravy vozů typu T3.
V úseku mezi Hlavním nádražím ČD a náměstím Republiky bude provoz obousměrně zajištěn autobusy náhradní dopravy, označené jako linka 1/2. Cestující ve směru Hl.nádraží ČD – nám. Republiky přestoupí u vlakového nádraží na autobusy označené linkou 1/2, jenž budou stavět v trolejbusové zastávce Hl.nádr.ČD, Americká na Americké třídě a následně v Pražské ulici přestoupí na tramvaje do Bolevce a Skvrňan. Cestující ve směru nám. Republiky – Hl.nádraží ČD přestoupí na náměstí Republiky do autobusu označeného linkou 1/2, odjíždějícího z autobusové zastávky Nám. Republiky, Dřevěná (směr Mrakodrap) a následně u vlakového nádraží přestoupí do tramvaje na Slovany a Světovar.
Po vzájemném přestupu mezi tramvajemi a autobusy je nutno označit nepřestupní jízdenku na druhém konci a ta tím zůstane v platnosti. Tato jízdenka zůstává v platnosti i po druhém následném přestupu z autobusu na tramvaj.
Provoz linky elektrické dráhy č. 4 zůstává v uvedených dnech beze změn, pouze spoje označené v současnosti symbolem X nepojedou na Slovany, ale budou pokračovat po trase linky 4 na Bory nebo Košutku, příp. budou ukončeny v sadech Pětatřicátníků. Z provozních důvodů nebudou na tramvajových linkách (vyjma úseku Bolevec - náměstí Republiky) vypravovány nízkopodlažní vozy.

Rekonstrukce kolejiště ve Slovanské aleji má za následek, že od 30.03. do přibližně 29.04. (kromě týdne od 03. do 09.04.) pojedou tramvaje najíždějící z vozovny na linky č. 1 a 4 po trase Světovar – Mikulášské nám. – Solní, pošta a dále podle svého pravidelného jízdního řádu. Rovněž vozy zatahující z těchto linek do vozovny pojedou z Mikulášského náměstí po trase linky č. 2 na Světovar. V obou těchto případem budou vozy odbavovat ve všech tramvajových zastávkách po trase.
V úseku Slovany, nám. M. Horákové – Mikulášské nám. a zpět, při najíždění vozů v ranních hodinách a zatahování vozů ve večerních hodinách, bude provoz doplněn autobusy náhradní dopravy označené jako 1A. Přestup mezi autobusy náhradní dopravy linky č. 1A a tramvajemi linky č. 1 bude probíhat na Mikulášském náměstí. Při nahrazení prvních ranní spojů si cestující přejdou z tramvajové zastávky linky č. 1 Mikulášské nám. do tramvajové zastávky linky č. 2 u Církevního gymnázia Mikulášské nám. Přestup z tramvají linky č. 1 zatahujících ve večerních hodinách bude probíhat opět v zastávce Mikulášské nám. (směr Slovany).
Cestující si po vzájemném přestupu mezi tramvajemi linky č. 1 a autobusy náhradní dopravy linky č. 1A označí nepřestupní jízdenku na opačném konci.

09.04. to bude přesně 65 let, co v Plzni zahájily pravidelný provoz trolejbusy. Jedná se tak o nejdéle využívaný trolejbusový systém v Česku. První linka označená písmenem A vedla v trase Městské Lázně - Doubravka. Od 01.05. stejného roku pak došlo k zavedení linky H v úseku Městské Lázně - Ústřední hřbitov. Cestující začaly vozit trolejbusy Škoda 3 Tr1 ev.č. 101 až 106 vyrobené ve stejnojmenné plzeňské továrně.

Nadále pokračující rekonstrukce Doudlevecké ulice přinese od 10.04. do odvolání přeložení zastávky Zimní stadion trolejbusových linek č. 13 a 14. Zastávky pro oba směry budou přeloženy k provizorním nástupištím vybudovaným v Doudlevecké ulici před základní školou E. Beneše mezi křižovatky s ulicemi Cukrovarská a Heldova.
Současně bude v pondělí desátého uvedena do provozu u těchto linek nově zrekonstruovaná zastávka U Plynárny (směr město).

28.03.2006
Jepičí život mělo přesunutí zastávky Malická v neděli 26.03. Zastávka byl mezi 10. a 13. hodinou přeložena o zhruba 30 metrů zpět.

Od pondělí 03.04. dochází ke změně trasy a grafikonu bezbariérové linky Z, konkrétně velkého okruhu. Na základě požadavku Sdružení vozíčkářů již nebude autobus této linky zajíždět na Slovany a do Újezda.
Po trase tak vůz obslouží následující zastávky: Zvon, U Prazdroje, U Astry, U Pietasu, Ul. Družby, IV. poliklinika, Habrmannovo nám., Doubravka,Zábělská, Husův park, Kovošrot, Bílá Hora,žel. st., Malý Bolevec, Plaská BUS, Kaznějovská, Studentská,Komenského, U Družby BUS, U Gery, Fakultní nemoc. Lochotín, Lék. Fakulta,Lochotín, Rondel, Otýlie Beníškové, Nám. Republiky, Dřevěná a Zvon. Linka bude i nadále v provozu pouze v pondělí a středu.

Vystřihovánka papírového modelu nízkopodlažní tramvaje Astra ev.č. 302 v měřítku 1:100 je ke stáhnutí na stránkách PMDP. Jedná se o soubor PDF o velikosti 222 kB.

23.03.2006
Hned dva zajímavé incidenty během 1 týdne řeší plzeňští policisté v souvislosti z tramvajovou dopravou.
Nejdříve v pondělí 13.03. ráno rozbil jeden z cestujících čelní sklo u tramvajové soupravy . Tramvaj s označením X jedoucí po Klatovské třídě do vozovny a odbočila do Prešovské ulicí a pokračovala na Slovany. I přesto, že zvukový hlásič opakovaně upozornil na předchozích zastávkách, že tramvaj jede do vozovny, jednomu z cestujících se nelíbilo, že tramvaj nepokračuje v přímém směru. Před zastávkou na náměstí Republiky přišel k řidiči, nadával mu a poté z tramvaje vyskočil. Nakonec rozbil teleskopickým obuškem čelní sklo předního vozu tramvajové soupravy a utekl. Na voze způsobil škodu za přibližně deset tisíc korun a dopustil se trestného činu poškozování cizí věci.Policie po pachateli zatím bezúspěšně pátrá.

Druhý případ se odehrál v tramvaji linky č. 2 následující pondělí 20.03. krátce před půl pátou odpoledne. Hlídka vyslaná do prostoru "U Zvonu" v Pražské ulici zjistila, že u druhého vozu tramvajové soupravy vypadlo okno a rozbilo se o vozovku. Od svědků strážníci zjistili, že v sadech Pětatřicátníků přistoupili do tramvaje tři mladí Cikáni, přičemž jeden z nich nastoupil s cigaretou a vytrvale kouřil i v prostoru vozu. V zastávce náměstí Republiky přistoupil starší muž, který upozornil hříšníky, aby přestali kouřit. Následkem toho došlo mezi starším pánem a jedním z mladíků k slovní rozepři a poté dokonce k potyčce. Při strkanici údajně padli na okno, které vypadlo a rozbilo se. Tři mladíci i starší muž, kterému mohlo být kolem 50 let, pak z tramvaje vystoupili a odešli. Ani jejich identitu policie zatím nezná.

V úterý 07.03. byla oficiálně zahájena rekonstrukce tramvajové trati ve Slovanské aleji. Celý prostor by měl být do léta změněn k nepoznání. Kolejiště bude pokryto moderním zatravněným svrškem se samozavlažováním. Více v Plzeňských tramvajích.

22.03.2006
V noci z 25. na 26.03. dojde ve 2. hodiny ráno k tradiční změně zimního času na letní. Z tohoto důvodu bude upraven provoz nočních autobusových linek. Odjezdy z konečných zastávek v období změny času budou následující:

  Linka N1
 • odjezdy z Nové Hospody: 1:28 hod. zimního času ; 3:16 hod. letního času
 • odjezdy z Bolevce: 1:41 hod. zimního času; 3:29 hod. letního času
  Linka N2
 • odjezdy z Černic: 1:43 hod. zimního času; 3:31 hod. letního času
 • odjezdy ze Skvrňan: 1:46 hod. zimního času; 3:34 hod. letního času
  Linka N3
 • odjezdy z Košutky: 1:43 hod. zimního času; 3:26 hod. letního času
 • odjezdy z Doubravky: 1:44 hod. zimního času; 3:32 hod. letního času
Křižování nočních linek proběhnou v 0:20, 1:10 zimního času a 3:00, 3:48 a 4:32 letního času.

Od pondělí 06.03. šesté hodiny ranní až do ukončení stavebních prací je přeložena zastávka trolejbusů linky č. 12 Částkova,Sušická (směr Nová Hospoda). Zastávka je přemístěna o zhruba 100 metrů blíže ke středu města, k provizorně vybudovanému nástupišti před domem č.p. 43. K lehkému posunutí došlo i u zastávky ve směru do Božkova.

03.03.2006
Již deváté číslo týdeníku Plzeňské noviny si mohou zdarma přečíst všichni ti, kdo cestují plzeňskou MHD. Noviny jsou totiž distribuovány k čtenářům hlavně díky schránkám v autobusech PMDP, a.s.

Prostřednictvím své dceřiné společnosti Pohyblivá reklamní dělají dopravní podniky z vozů MHD jednu velkou 3D reklamní plochu. Posledním výstřelkem jsou nepraktická plastová držadla. No slovo nepraktická není úplně tak na místě. Držadla jsou totiž praktická až moc, ale tak pro umístění reklamního letáčku či samolepky. Držet se za ně sice lze, ale ne tak dobře, jako za látková (kožená). Rovněž, když Vás do hlavy klepne obyčejné poutko, pocítíte to méně než od tohoto masivního plastového držadla.

Poměrně dobrým počinem je uvedení dopravní hry Plzeňský dispečer na webových stránkách Plzeňských městských dopravních podniků. Ke spuštění však potřebujete mít v počítači nahrán software pro přehrávání animací FLASH od společnosti Macromedia. Hra si získala již mnoho srdcí z řad dopravních fandů i cestujících. Jen tam chybí Bolevec... ;-)

20.02.2006
Po dobu jarních prázdnin v okresech Plzeň- město, sever a jih v období od 20.02. do 24.02. nepojedou autobusové školní spoje a autobusová linka č. 53 pojede jako o školních prázdninách.

Z důvodu pokračují rekonstrukce Doudlevecké ulice kvůli dalšímu zbytečnému supermarketu, dojde od pondělí 20.02.2006 ranní výpravy k přeložení zastávky trolejbusových linek č. 13 a 14 U Plynárny (směr Slovany, Doudlevce). V opačném směru je zastávka ze stejného důvodu zrušena již několik měsíců. Do ukončení stavebních prací bude zbývající zastávka bude přeložena o zhruba 150 metrů ve směru do Slovan.

Už i v Plzni mohou potencionální zájemci využít nabízený reklamní prostor na jízdenkách. Zatím však pouze na jízdenky vydané v přístrojích na čipové karty umístěných ve vozidlech tzv. Cardmanech.
Od počátku února toto nabízí prostřednictvím divize Pohyblivá reklamní společnost PMDP, a.s. Pro inzerenty je jízdenka jistě zajímavé reklamní médium. Na všechny přestupní jízdenky, prodávané v terminálech Cardman ve všech vozech MHD, je možné umístit černobílou textovou reklamu, kterou je možné plánovat v podstatě po dnech. Prvním, kdo v Plzni tuto novinku vyzkoušel, je společnost RESTAURANT IN, s.r.o., provozovatel restaurací sítě McDonald’s, která nabízí druhý sendvič BigMac zdarma.
Každý měsíc si zhruba 30 tisíc osob koupí celkem více než 108 tisíc jízdenek. Tato poměrně vysoká čísla dělají z přestupní jízdenky opravdu zajímavý propagační prostředek.

Už to vypadá, že se v Plzni dočkáme prvního historického trolejbusu. Měl by se jím stát tykadlák Škoda 14 Tr08/6 (v.č. 10813), který byl zařazen do provozu 15.11.1988 a dosloužil v průběhu října 2004. Od té doby stojí navzdory povětrnostním podmínkám na odstavné ploše v areálu vozovny Cukrovarská.
Podle všeho by se "prý" měl do konce února přesunout do depozitáře Muzea Škoda. Toto však bylo již avizováno několik a zatím se nestalo v tomto směru nic. Přiznivci veřejné dopravy ještě hořce vzpomínají, jak byl do Ruské federace odprodán vcelku zachovalý trolejbus stejného typu ev.č. 406 (v.č. 10379) z roku 1987, jenž navíc dojezdil jako poslední v původním červenokrémovém nátěru. Pokud přesunu do muzea dojde, bude trolejbus 14 Tr pouze jako statický exponát, protože se nenašly peníze na jeho uvedení do provozovatelného a stavu. Každopádně i tak to je mnohonásobně lepší než další stání na větru a dešti, či dokonce již uvažované sešrotování nebo jeho prodej do zahraničí. Vůz navíc zůstane majetkem dopravce, čímž se stane prvním historickým tykadlákem ve vlastnictví Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.
O tématu blíže píše ve svém článku i Plzeňský deník.

02.02.2006
Během pololetních prázdnin nepojedou v pátek 03.02. školní spoje a autobusová linka č. 53 pojede jako o školních prázdninách.

Od čtvrtka 09.02.2006 dojde kvůli otevření nového multikina v hypermarketu Olympia v Černicích k prodloužení vybraných spojů trolejbusové linky č. 13. Nově pojedou spoje ve 21:45 a 22:30 z Lobez až do zastávky Černice, nákupní zóna. Ze zastávky Černice, nákupní zóna pak pojedou trolejbusy s pomocným pohonem zpět do Lobez ve 22:29 a 23:09 hodin.

Rovněž ve stejný den začnou autobusy linky 53 obousměrně obsluhovat zastávku Dýšina, u viaduktu.

V souvislosti s otevření multikina bude změněn jízdní řád i u noční autobusové linky N2 Černice - Skvrňany. S platností od noci z 09. na 10.02. bude zaveden odjezd od multikina v hypermarketu Olympia a současně bude upravena i trasa. První spoj, doposud začínající v zastávce Nám. M. Horákové v 0:11 hodin, bude nově začínat již v 0:04 v zastávce Černice, nákupní zóna. Odtud pojede bez zastavování až do zastávky Nám. M. Horákové a dále již normálně po stálé trase linky N2 do Skvrňan.

11.01.2006
V neděli 08.01. naposledy vyjela autobusová linka č. 50 Starý Plzenec, Vilová čtvrť - Černice, nákupní zóna, která byla provozována jen o víkendu a to dvěma páry spojů. Počínaje sobotou 14.01. ji nahradí prodloužená autobusová linka č. 32 Bory - Starý Plzenec, Sedlec. Zároveň dochází i ke změně na dalších příměstských autobusových linkách 51 a 53.
Linka 32 bude prodloužena (dva páry spojů ve dnech volna) od nákupního centra Olympia v Černicích přes Starý Plzenec až do Sedlce. V souvislosti s tímto prodloužením trasy linky č. 32 dochází ke změně provozu ve dnech volna, provoz v pracovních dnech se nemění.
Kromě stávajících zastávek v trase Bory - Černice bude linka nově obsluhovat tyto zastávky:

  směr Sedlec
 • Starý Plzenec, Bezručova (stávající zastávka linky č. 50
 • Starý Plzenec (zastávka ČSAD ve Smetanově ul. – silnice směr Šťáhlavy)
 • Starý Plzenec, Sedlec, rozc. (zastávka ČSAD ve Školní ul. – silnice do Sedlce, po odbočení ze Smetanovy ul.)
 • Starý Plzenec, Sedlec (zastávka ČSAD v křižovatce ulic Tovární x K jezu x Strmá)
  směr Plzeň
 • Starý Plzenec, Sedlec (zastávka ČSAD v křižovatce ulic Tovární x K jezu x Strmá)
 • Starý Plzenec, Sedlec, rozc. (zastávka ČSAD ve Školní ul. – silnice do Sedlce, po odbočení ze Smetanovy ul.)
 • Starý Plzenec, zdrav. stř. (nová zastávka v Rašínově ul.)
 • Starý Plzenec, žel. st. (zastávka linky č. 51)
 • Starý Plzenec, Vilová čtvrť (zastávka linky č. 51)
 • Starý Plzenec, Nad tratí (zastávka linky č. 51)
 • Starý Plzenec, Bezručova (zastávka linky č. 50)

Na základě požadavku MÚ Starého Plzence a občanů Koterova dochází od 14.01. na lince 51 k dále uvedeným změnám.
V pracovních dnech budou posunuty spoje ve 20:50 ze Slovan a 21:00 z Koterova o 5 minut dopředu, tzn. pojedou nově ve 20:45 ze Slovan resp. 20:55 z Koterova.
O sobotách a nedělích pojedou spoje v 9:23 a 18:23 ze Starého Plzence do Plzně nově již v 9:00 a 18:00 hodin.

Od 14.01. budou spoje linky 53 obousměrně obsluhovat zastávku linky 54 Dýšina, u viaduktu. Zároveň dochází k úpravě jízdní doby mezi Dýšinou a Novou Hutí.

Z důvodu výkopových prací na komunikaci č. II/233 v Plzni-Zábělé je od pondělí 09.01. do ukončení stavebních prací (cca 3 dny) k přeložení zastávky Zábělá (směr Doubravka) autobusové linky č. 52 Interspar - Doubravka, Zábělská - Chrást - Bušovice. Zastávka je přeložena o zhruba 50 m blíže k Chrástu.

Od pondělí 02.01. rozšířily Plzeňské městské dopravní podniky množství bezbarierových spojů na linkách MHD. Navýšení se tak dočkaly autobusové linky č. 22 Koterov - Borská pole, Teslova a 41 Vinice - Borská pole, Teslova.

Archív aktualit:
rok 2007 - aktuálně
rok 2005
rok 2004
rok 2003
rok 2002
rok 2001

© 2006
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: