:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: aktuality 2003
Plzeň
Aktuality z provozu - rok 2003

30.12.2003
Petici proti zdražování MHD podepsalo před vánocemi již více než 13 000 občanů Plzně. Proti zdražování se se svojí podpisovou akcí připojili i žáci gymnázií a středních škol. Pod názvem Dražší jízdné = horší vzduch sebrali na několik stovek podpisů mezi svými vrstevníky. Petiční archy poté předali primátorovi města.

S vrcholícím zájmem zákazníků těsně před Vánocemi a současně značným nárůstem návštěvníků ústředního hřbitova bylo možné dne 24.12. spatřit na trolejbusové lince 11 posilové spoje. Ty byly zabezpečovány převážně kloubovými vozy 15 Tr/15 TrM v celkovém počtu 4 kusů.

V letošním roce neponechaly dopravní podniky nic náhodě a dostatečně se věnovaly mediální podpoře svátečních jízdních řádů. Proto si bylo možno tyto informace přečíst nejen tradičně ve vánoční příloze Plzeňského deníku, ale i například v týdeníku Metropol, Radničních listech a dalších víceméně reklamních tiskovinách. Mimo jízdních řádů zde čtenáři nalezli i informace o změně tarifu, nové možnosti koupit jednodenní jízdenky a podobně. Rovněž se ve vozech PMDP objevil leták s informacemi o možnosti získání času odjezdu spojů v plzeňské MHD v elektronické podobě. Za takovéto počiny lze dopravní podniky jen chválit!

Dne 27.12. se uskutečnila další netradiční jízda. U příležitosti 25. narozenin velkého dopravního fandy Michala Kouby se po Plzni proháněla Trejsina č. 484. O této akci, na které jsme samozřejmě nemohli chybět, vám brzy přineseme bližší informace.

Počínaje 05.01.2004 budou spoje autobusové linky 41 prodlouženy z konečné Vinice, která bude přejmenována na Hodonínskou, do konečné Slupská v nově vznikajícím sídlišti Sylván. PMDP, a.s. dokonce ve vozech umístily barevné informační letáky, což jednoznačně chválíme!

11.12.2003
Se změnou tarifu od Nového roku musí dopravní podnik přistoupit k přenastavení automatů na jízdenky. PMDP naštestí využije příležitosti a kromě přeprogramování ze 4 Kč na 6 resp. z 8 na 12 Kč zařadí do automatu i možnost volby na koupi jednodenní jízdenky za 40 Kč. Takto budou ale upraveny jen nejnovější švédské automaty CALE MP-102 (stříbrné). Dopravní podniky takto chtějí upravit do 05.01.2004 všechny přístroje zmíněného typu, kterých je v Plzni asi 50. U jednodenních jízdenek bude datum platnosti natištěn již přímo automatem, čímž sice odpadá nemoderní a nepraktické dopisování tužkou, ale snižuje se použitelnost takové jízdenky, hlavně v době koupě ve večerních hodinách. Navíc přístroj není vybaven zařízením na rozměňovaní a je nutno vhazovat přesnou částku dle požadované varianty koupě. I nadále však budou v prodeji v síti PMDP a u smluvních prodejců jednodenní jízdenky bez data určení, tedy s nutností dopsání požadovaného data ručně. Přesnější informace včetně vyobrazení tištěné jednodenní jízdenky a automatu k jejímu prodeji najdete na stránce dopravce.

K tolik již propíranému zdražení služeb MHD se na svých stránkách vyjadřují slovy ředitele ing. Václava Zikmunda i plzeňské dopravní podniky. Toto zajímavé čtení kromě textu obsahuje i několik tabulek a grafů o hospodaření DP. V této souvislosti lze říci, že se stránky dopravního podniku stávají pomalu, ale jistě živými a společnost je nevyužívá jen ke strohému umístění jízdních řádů, tarifů a pod.

05.12.2003
V závěru listopadu se udály v síti PMDP, a.s. následující změny: počínaje dnem 24.11. se vrátila autobusová linka číslo 51 z Nepomucké zpět do ulice U Seřadiště. Kromě toho je navíc zřízena obousměrně nová zastávka Barvínkova. Dále byla od soboty 29.11. zrušena dočasná tramvajová zastávka Prešovská, která byla zřízena kvůli rekonstrukci sadů Pětatřicátníků. Na přelomu listopadu a prosince dochází také k rekonstrukci zastávky Na Dlouhých trolejbusové linky 10. Nyní je stanice provizorně zřízena o několik metrů blíže Masarykově třídě.

V rámci celosvětové akce Dne boje proti nemoci AIDS, který připadl na 01.12, jezdila plzeňskými ulicemi tramvaj T3M ev. č. 210. Tramvaj byla vyzdobena transparenty upozorňující na tuto zákeřnou nemoc a možnosti ochrany. Osádku tvořily dívky ze střední zdravotnické školy, jenž rozdávaly cestujícím na zastávkách osvětové materiály.

V úterý 02.12. byla novinářům a vedení města Plzně představena nová nízkopodlažní tramvaj Vektra ze Škody Dopravní techniky. Jedná se o 32 metrů dlouhý pětičlánkový vůz s obsaditelností 330 cestujících, což mu přináší primát nejdelší tramvaje vyrobené v Česku. Během následujících týdnů by se tramvaj měla objevit na zkušebních jízdá v ulicích Plzně. Po ujetí 50 tisíc kilometrů by mohla svézt i své první cestující. S prodejem se počítá od konce příštího roku.

02.12.2003
V Plzni probíhá od 26.11. do 11.12.2003 dopravní průzkum zaměřený na zjištění vytíženosti vozidel hromadné dopravy. Průzkum provádí jednotliví sčítači buď přímo ve vozech nebo v centru města na zastávkách. Průzkum zajišťuje firma DHV CR, spol. s r. o. a objednavatelem je město Plzeň.

Proti již dříve zmiňovanému zdražení služeb MHD v Plzni se zvedla velká vlna nevole, a to jak občanů, tak i neziskových organizací či sdružení. Svědčí o tom množství článků v novinách či spoty v televizích, a to nejen regionálních. Nejdále zatím došlo hnutí Děti Země, které krátce po oznámení o zdražení zahájilo podpisovou akci na vypsání referenda o cenách jízdného v Plzni. Aby se uskutečnilo, je nutné aby ho podepsalo minimálně 10% oprávněných voličů s trvalým bydlištěm na území města Plzně, tedy zhruba 14.500 lidí. K dnešnímu dni je sebráno už více než 8.000 podpisů včetně adresy a rodného čísla. Proti vypsání referenda samozřejmě protestuje vedení města, které se snaží dokázat, že referendum o cenách MHD není v souladu se zákony ČR.

V závěru minulého týdne odsouhlasilo představenstvo dopravních podniků zvýšení jízdného v plné výši, tedy tak, jak ho navrhla rada města a schválilo zastupitelstvo.

Jako blýskání na lepší časy se jevilo odhlasování návrhu na zavedení přestupní jízdenky radními města Plzně. V platnost by měla vstoupit od 1. ledna 2005. Navrhovatelem byl Miroslav Zábranský (předseda plzeňské US-DEU), který navrhoval zavedení přestupného jízdného již od října 2004. Dopravní podniky ale prohlásily, že od ledna 2005 nelze zavést přestupné jízdné na jednorázové papírové lístky, ale pouze na nově zaváděné čipové karty. V počáteční fázi elektronizace jízdného se ale s jednorázovými čipovými kartami nepočítá...

Jako už tradičně se s přelomem měsíce objeví tu a tam v dopravním prostředku revizoři. Je sice chvályhodné, že dopravní podnik vyšle revizory do akce aspoň občas, ale lepší termín by byl nasnadě. Zatím to vypadá, že se dopravní podnik snaží chytit poctivé občany, kteří si zapomněli koupit nový časový kupón nebo si neuvědomili, že už začal nový měsíc. Notoričtí černí pasažéři takového chování revizorů pochopitelně využívají, protože o něm ví snad každý Plzeňák. Místo toho by bylo lepší, kdyby se dopravní podnik zaměřil na trvalejší a komplexnější kontroly cestujících, na jakousi kontrolně-bezpečnostní akci Kryštof MHD. Poctivě platící cestující by snáze přimhouřili oči nad častějšími kontrolami, kdyby věděli, že skutečně mají smysl. I řeči o špatném hospodaření dopravních podniků by tak mohly skončit na smetišti dějin.

20.11.2003
Ve středu 12.11. proběhla na plzeňském CANu oficiální prezentace nových autobusů SOR 12metrové řady. Akce byla určena především odborné veřejnosti a novinářům. K vidění byly vozy SOR 12 BN (městský nízkopodlažní) a SOR 12 C (meziměstský).

Během minulého týdne byl dopravci ČSAD autobusy Plzeň, a.s. dodán již druhý patnáctimetrový vůz Karosa Ares. Tyto vozy se stávají náhradou za již nenakupované kloubáky. Nyní převzatý autobus Ares byl přidělen provozu v Domažlicích.
Obměnu vozového parku ČSAD Plzeň v letošním roce zajistilo nebo ještě zajistí 12 nových autobusů SOR 9,5, 5 vozů SOR 10,5, 6 kusů Karos C 954 a již zmiňovaný jeden vůz Karosa Ares. Pro upřesnění uveďme, že společnost ČSAD autobusy Plzeň koupila v březnu ještě ojetý Neoplan Euroliner.

V pátek 14.11. bylo sneseno nevyužívané trolejové vedení na Masarykově třídě od Těšínské ulice k Pietasu. Tykadláci tento úsek sice využívali jen v roce 1999 při výluce (linka 13 Lobzy - Doubravka, Zábělská) a vedení bylo na straně u Pietasu odpojeno od trolejové sítě, ale mohlo v případě další výluky či změně linkového vedení ještě dobře posloužit. Stejným úsek projížděly trolejbusy již v letech 1941 až 1980 a v budoucnu mohl sloužit například i elektrifikované lince 30. Ale to jsou v dnešní komunální situaci jen divoké vize.

Definitivní povrchové úpravy, tedy asfaltu, se dočkalo kolejiště mezi nástupními ostrůvky v rekonstruovaných sadech Pětatřicátníků. Z tohoto důvodu byl v sobotu 15.11. odkloněn provoz v obou směrech. Od Bor přes Zvon a od Severního předměstí přes Palackého náměstí.

Počínaje sobotou 22.11.2003 bude na autobusové lince 26 Bory-Valcha-Lhota zaveden zimní grafikon. Omezení tak lze logicky očekávat o víkendových dnech, kdy je poptávka především ze strany chatařů slabší.

06.11.2003
Ke konci měsíce října nám vedení města přichystalo dvě nemilá překvapení. Nejprve bylo oznámeno odstoupení od programu Evropské unie CIVITAS II, který měl podpořit rozvoj hromadné dopravy. Dle informací z radnice bylo podmínkou získání dotací z progamu zavést dopravu poháněnou plynem, jakožto obnovitelným zdrojem energie. Na podporu rozvoje elektrické trakce se dle dostupných informací dotace nevztahují. Město Plzeň mohlo získat až desítky miliónů Kč, ale pokud jsou zprávy pravdivé, lze odstoupení od programu považovat za rozumný krok.

Druhým a daleko více šokujícím překvapením pak je chystané zdražení provozu a služeb MHD v Plzni od 01.01.2004. Zdražení o 30% u předplatného resp. o 50% u jednotlivého jízdného vyvolalo v řadách laické i odborné veřejnosti ostrou polemiku. Tento velice nekoncepční krok muže mít pro Plzeň nedozírné následky, nehledě na to, že jde úplně mimo schválené Zásady dopravní politiky města Plzně. Tento dokument se tak bohužel stal asi již definitivně mrtvým.
K dnešnímu dni se ale zdá, že aktivity občanských sdružení i politické opozice možná pomohou změnit nebo alespoň zmírnit toto nesprávné rozhodnutí.

Taktéž dopravní podnik si vybral v říjnu svoji slabší chvilku, když byly z provozu postupně stahovány kloubové trolejbusy Škoda 15 Tr či 15 TrM. Důvodem byl špatný technický stav vozidel, údajně zčásti způsobený nevyhovujícimi komunikacemi v centru města, přičemž hrozilo i oddělení zadní části vozidla za jízdy. Díky tomu je stále možné na lince 16 spatřit mnoho krátkých vozů, které se zde jinak vyskytují velmi zřídka. Opravy dotčených vozů vzal plně na svá bedra výrobce.

V sobotu 01.11. probíhala opět výluka na linkách elektrické dráhy č. 1 a 2 z důvodu výměny kolejí v oblouku pod pivovarem. Podle odkrytého kolejiště lze usuzovat, že výměna bude mít ještě minimálně jedno pokračování.

V prvních listopadových dnech došlo a ještě dojde ke změnám v provozu trolejbusové linky č. 12. Nejprve ve dnech 01. a 08.11. budou probíhat stavební práce ve Sladkovského ulici a 06. a 07.11. pak bude opravován povrch Lobezské a Sušické ulice, což bude mít za následek dočasné přesuny některých zastávek včetně konečné Božkov.

30.10.2003 HOT
Zdražení MHD v Plzni o 50%! Informace a diskuse na http://spvd.cz/zdrazeni/
Vyjádřete svůj názor na zvýšení cen. Připomínky budou předány radnici.

17.10.2003
V sobotu 18.10. dojde od 7:30 hodiny do zhruba 15:00 hodin z důvodu výměny kolejového svršku v prostoru křižovatky U Prazdroje – Sirkova k následujícím změnám v provozu linek elektrické dráhy čísel 1 a 2. Tramvaje budou jezdit pouze v úseku Bolevec (Skvrňany) - Zvon a zpět. V úseku Zvon - Slovany (Světovar) a zpět budou jezdit autobusy náhradní dopravy. Vzájemný přestup mezi autobusy a tramvajemi bude probíhat v provizorní zastastávce U Zvonu. Jako tradičně si cestující po vzájemném přestupu mezi tramvajemi a autobusy označí jízdenku na opačném konci.

Od pondělí 13.10. byly prodlouženy školní spoje s odjezdem v 7.20 a 7.21 hodin z konečné stanice Vinice až do zastávky linky 30 Studentská, Komenského. Oba spoje jsou označeny písmenem C.

Počátkem října došlo ke změnám v grafikonu několika autobusových linek. Konkrétně u linky 20 byl přidán jeden pár ranních spojů, u linky 51 došlo k úpravě školních spojů a tím i spojů ranní špičky a konečně u linky 55 došlo k změnám časů odjezdů a zkrácení spojů.

Informace o všech aktuálních změnách najdete podrobněji na stránkách Plzeňských městských dopravních podniků, jenž nově přesunuly své stránky na doménu pmdp.cz.

27.09.2003
Ve světové premiéře byl ve čtvrtek 25.09.2003 představen odborné veřejnosti a novinářům nový nízkopodlažní trolejbus Škoda 24 Tr Irisbus z produkce plzeňského holdingu Škoda a společnosti Karosa z Vysokého Mýta.

23.09.2003
Podle týdeníku Ekonom si Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. objednaly u DP Ostrava blíže neurčené množství nových nízkopodlažních autobusů Solaris Urbino 15. Dodávku objednaných vozů lze očekávat ještě do konce letošního roku. V Plzni jsou provozovány již 2 autobusy tohoto typu.

V sobotu 20.09. se konal Den otevřených dveří v ústředních dílnách DP Praha v Hostivaři. Akce, o níž byl mezi laickou veřejností nebývalý zájem udivovala nejen množstvím techniky a doprovodných akcí, ale i bezvadnou organizací ze strany pořadatele. Je velká škoda, že se podobné akce nekonají třeba i v omezeném rozsahu v plzeňském DP. Zájem nejen uživatelů MHD by jistě byl a akce by zajisté přispěla k dobrému jménu DP a vůbec k podpoře ekologické hromadné dopravy.
Foto z Hostivaře zde a zde.

05.09.2003
Od soboty 20.09. přistupuje dopravní podnik k přeměně vybraných zastávek na znamení v zastávky stálé. Jmenovitě se jedná o zastávky Stadion Lokomotivy na lince 12, Malostranská linek 13 a 22, Škoda, Gigant trolejbusové linky 14 a zastávku Bory, NVÚ linek 21 a 32. Zdá se, že PMDP nemá zájem o zrychlení provozu, protože například v případě posledně jmenované stanice se jedná o minimální pohyb cestujících. Taktéž s ohledem na několik let chystané zavedení poptávkového otevírání dvěří, kdy převážně v zimě se využije co nejmenšího počtu otevření dvěří, jde o krok opačným směrem.

I v průběhu měsíce září dojde k dočasnému přesunutí některých zastávek. Týká se to zastávky Petřínská (směr Božkov), Újezd, Staroveská a Zimní stadion (směr centrum).

04.09.2003
Doplnění fotografií z rekonstrukce kolejiště v křižovatce Palackého - Jízdecká.

Každým dnem se očekává, že na plzeňské linky vyjedou 3 nové trolejbusy 21 TrACI čísel 493 - 495, které jsou již připravené ve vozovně. Do přehledu trolejbusů jsme zařadili foto vozu 495 před halou vozovny.

22.08.2003
V sobotu 16.08. proběhl na okruhu Americká - Denisovo nábřeží - Nádražní - Sirková cyklistický závod. Tím pádem došlo vpodvečer v době konání závodu na zhruba 3 hodiny i k výrazné změně ve vedení některých linek MHD. Spoje linek 10, 11, 12, 13, 16, 28, 39 a T byly odkloněny Nádražní ulicí, přes uzavřený most U Jána a po Anglickém nábřeží zpět na své trasy. Tykadlácká linka č. 12 navíc byla cca od 13 h nahrazena autobusy a obsluhovala i tramvajovou zastávku Hlavní nádraží ČD, Sirková. Je zajímavé, že bylo možno takto vzniklou dopravní situaci řešit přejezdem přes most U Jána, jenž je v havarijním stavu a byla z něj v lednu letošního roku okamžitě odvedena veškerá doprava kromě tramvají. Most nespadl, stojí stále:) Fotografie zde.

Ve stejný den začala desetidenní výluka, taková mezietapa přestavby sadů Pětatřicátníků, na tramvajové lince číslo 2. Příčinou je rekonstrukce kolejiště na křižovatce u výstaviště, včetně výměny jednojazykové výhybky ze směru od Skvrňan za vhodnější dvoujazykovou. Z tohoto důvodu jezdí na části tratě Skvrňany - Výstaviště pod označením 2X kloubové vozy KT8D5, jenž využívají u zastávky Výstaviště dočasně položenou úvraťovou výhybku. Na zbylém úseku linky číslo 2 Světovar - Palackého třída a zpět jezdí klasické vozy se standardním označením. Rovněž byla pro tento účel nově zřízena náhradní zastávka Palackého tř. Přehledněji si tuto situaci můžete prohlédnout na našich náčrtcích a fotografiích.

Další dočasně přesunutou zastávkou je zastávka Stavební stroje (směr střed), na níž staví linky 10, 16, 28 a 39. K posunutí dochází od 22.08. po dobu stavebních prací.

Počínaje 23.08.2003 dochází k novému vedení linky 55, spojené se změnou grafikonu. Od příští středy tak budou autobusy zajíždět také do nového sídliště Na Čampuli v Tlučné. Vzniknou tím nové zastávky Tlučná, žel. st. a Tlučná, Čampule. Foto: nová konečná Na Čampuli.

11.08.2003
Od soboty 09.08. do neděle 17.08. je možné se v Plzni svézt modrožlutým kloubovým Citybusem, který byl dopravnímu podniku krátkodobě zapůjčen výrobcem.
Foto na Rolnickém náměstí a na Borských polích.

29.07.2003
Také v druhé půli července dochází k dočasnému přesunutí zastávek. Jde o zastávky Nad Hrádkem na autobusové lince 54, a potom Fakultní nemocnice Bory (směr centrum) na lince trolejbusu č. 16. Obě se vrátí na svá původní stanoviště po skončení stavebních prací.

Začíná být tradicí, že byla opět jemně odkloněna trasa autobusové linky č. 32 v Radobyčicích i s přilehlými zastávkami Radobyčice, Dlážděná. Příčinou je opět havarijní stav vozovky.

Zatímco v sadech Pětatřicátníků jsou už nejnáročnější práce na tramvajovém tělese hotovy, začala se pomalu, ale konečně budovat nová tramvajová zastávka mezi stanicemi Lékařská fakulta, Lidická a Ve Vilách (na znamení) na lince č. 1 Bolevec - Slovany. Po jejím dokočení budou dříve zmíněné zastávky trvale zrušeny. Osiří tak i podchody na obou ostrůvcích, přičemž toho u zastávky Ve Vilách se změna dotkne jen minimálně. Po celou dobu provozu sloužil totiž převážně jen sprejerům a podivným existencím, a to převážně k jinému účelu než za jakým byl kdysi za vlády jedné strany vybudován. Normální cestující, když už se na této zastávce vyskytli, raději použili jinou cestu z ostrůvku. Zhruba před pěti lety byly navíc k zastávce Ve Vilách hned vedle podchodů z obou stran nesmyslně přidělány chodníčky ze zámkové dlažby. Jejich využití bylo ještě menší než nulové u podchodů. Inu zkrátka dobrá veřejná zakázka ve prospěch většiny obyvatelstva.

Minulý týden dorazily z výrobního závodu v Ostrově nad Ohří dva nové trolejbusy Škoda 21 TrACI. Dle předpokladu by jim měla být přidělena evidenční čísla 493 a 494. Jedná se o druhý a třetí vůz ze 4kusové série, kterou si u výrobce objednal plzeňský dopravní podnik. První vůz dorazil již v červnu a čtvrtého se dočkáme v brzké době. Po jeho dodání pak bude v Plzni ve stavu 17 nízkopodlažních tykadláků (479II - 495), všechny typu Škoda 21 TrACI včetně vestavěného pomocného dieslového motoru.

11.07.2003
Během první poloviny července byly nebo budou dočasně přesunuty některé zastávky z důvodu opravy zastávkového zálivu. Jedná se o zastávky CAN, Husova, dále Šimerova (směr střed) [u Luny na Borech] a Lékařská fakulta, Lochotín (také směr centrum).

Jako už každoročně vyvstává otázka, zda PMDP, a.s. už konečně uvedou do provozu poptávkové otevírání dveří. Dopravní podnik toto zařízení celkem ochotně montuje do vozidel všech trakcí při modernizacích. U tramvají do všech, u autobusů a trolejbusů jen do vybraných resp. perspektivních kusů. Nové vozy počínaje nákupy nízkopodlažních vozidel ho mají všechny. O to méně ochotně už má DP zájem uvést tento systém do života. Je poukazováno na nepřipravenost cestujících, nedostatečný počet vozů se zařízením atd. Myslíme si, že i když jsou Plzeňáci celkem konzervativní, tento záměr by jistě našel pochopení a většina cestujících by na něj brzy a ráda přivykla.

Co se týče počtu vhodných vozů, provedli jsme malý průzkum u trolejbusů. Z celkového počtu 89 vozů má poptávkové otevírání nainstalováno minimálně 33 tykadláků, tzn. lehce přes 37%. Jedná se o trolejbusy ev. čísel 404, 405, 407, 412, 417, 420, 424, 425, 426, 428, 439, 440, 446, 447, 448, 450, 456, 458, 460 a 479 - 492.

Podobný průzkum u tramvají provedl i Honza Šlehofer a podrobněji se o něm a o celém fungování zařízení zmiňuje na svých stránkách Plzeňských tramvají. Z jeho průzkumu vyplynulo, že ze 129 vozů elektrické dráhy je 66, tzn. přes 51%, osazeno poptávkovým otevíráním.

Nevíte-li, kde lze ve vozidlech najít ovládání poptávkového otevírání dveří, zde je pár příkladů.

Závěrem lze říci, že i letos to vypadá, že budeme v zimě v hromadných prostředcích provozovaných PMDP i nadále zbytečně o trochu více drkotat zuby než bychom museli. A přitom by stačilo jen málo: chtít!

02.07.2003
Od soboty 28.06. (linky 1 a 2) respektive od neděle 29.06. (už i linka 4) se přehoupla rekonstrukce sadů Pětatřicátníků do páté, závěrečné etapy. Je ale nutno upozornit, že průběh V. etapy zaznamenal několik drobných změn, hlavně co se týče rozmístění jednotlivých zastávek. I přesto, že se oproti původním plánům pokládají navíc některé rozvody, ať již kanalizace či plyn, je celá modernizace sadů již o měsíc napřed, něž se na začátku předpokládalo.

S platností od 30.06. jezdí vozy všech trakcí podle prázdninového jízdního řádu. U některých linek došlo k citelnému prodloužení intervalu mezi jednotlivými spoji. Jak to vypadá konkrétně můžete posoudit sami.

Plzeňské městské dopravní podniky přepravily v loňském roce více cestujících. Jak uvedla agentura ČTK, svezlo se s tímto dopravcem přes 107 miliónů zákazníků, což je nárůst o 2 milióny oproti předchozímu období. I v hospodaření firma vykázala nárůst tržeb o 43 miliónů na plných 845 miliónů Kč. Nárůst je pochopitelně dán i zapojením dopravního podniku do systému Integrované dopravy Plzeňska. Z důvodů jeho dalšího rozšiřování a připojení obcí Lhota a Malesice k Plzni, lze i v letošním roce počítat s nárustem cestujících i tržeb.
Celkem loni PMDP, a.s. investovaly 168 miliónů Kč do nákupu a obnovy vozového parku. Z této částky bylo 102 miliónů z vlastních zdrojů, 59 miliónů od města a zbytkem se podílem stát na dotacích.

24.06.2003
Vpodvečer v pondělí 23.06.2003 vyrazily z plzeňské Škodovky do Brna 2 nové tramvaje Anitra.

16.06.2003
Dnes, v pondělí 16.06. začnou přesně po pětiměsíční přestávce zajíždět vozy linky č. 32 opět i do Podhájí. Příčinou přerušení provozu v tomto úseku byl neutěšený stav komunikace.

Zhruba na šest týdnů od 17.06.2003, kdy bude probíhat rekonstrukce zastávky U Prazdroje (ve směru do centra), budou přesunuty trolejbusové linky č. 10 a 13 do Šumavské ulice. V ní budou obsluhovat současnou zastávku Šumavská.

07.06.2003
Další zvláštní trolejbusová linka bude k vidění v Plzni. Ve středu 11.06.2003 vyrazí do ulic města Trejsina s pomocným dieselovým pohonem a pojede všude tam, kam si budou cestující přát, dokonce i do míst, kde nevedou žádné dráty;-) Za celou akcí stojí rádio Kiss Proton. Pokud máte zájem, můžete též zahlasovat, odkud zmíněná linka vyrazí. Více se dozvíte na stránkách rádia. Foto najdete zde.

05.06.2003
Nové nízkopodlažní trolejbusy Škoda 21 TrACI se pravidelně objevují již i na lince č. 14 Bory - Goethova.

Změny ve vedení trolejbusových linek:
Kvůli pokládce živičného povrchu na křižovatce Dlouhá - Pod vrchem a v jejím blízkém okolí nepojedou 06.06.2003 trolejbusy linky č. 13 po své trase, ale od zastávky Pietas budou pokračovat v trase linky č. 11 na Ústřední hřbitov.

Ve dnech 07.06. a 08.06.2003 bude z důvodu opravy Prokopovy ulice přesunuta zastávka trolejbusové linky č. 13 Prokopova ve směru do Černic blíže k Purkyňově ulici. Při této akci budou mimo jiné vyndány z vozovky na Americké třídě kolejnice z původní tramvajové výhybny, které zde dle všech podkladů byly více než celé století. Ze stejného důvodu nevyjedou na svá obvyklá pořadí na linkách 10, 11 a 16 nízkopodlažní vozy. Ty budou jezdit převážně na lince č. 13, kde za pomoci dieselového agregátu budou objíždět místo opravy.

Od ranní výpravy dne 11.06. přibude v síti PMDP, a.s. nová zastávka MHD, a sice Generála Lišky na Štefánikově ulici v Černicích. Umístěna je mezi zastávkami Fialková a Černice, K Plzenci. Stavět na ní budou jak trolejbusy linky 13, tak i autobusy linek 32 a noční N2.

26.05.2003
Dnes v pondělí 26.05. byla s dalším týdenním předstihem započata IV. etapa obnovy sadů Pětatřicátníků. Nynější etapa by měla trvat do 15.06., celá rekonstrukce pak do srpna 2003. Už nyní je ale stavba zhruba o 3 týdny napřed.

Ve IV. etapě se vrací do své původní trasy linka číslo 1. Rozdělena na dva úseky je tak již jen linka č. 4. Lepší představu o provozu si můžete udělat dle schematických náčrtků. Vedení linek autobusů zůstává ve stejné podobě jako při předchozích etapách rekonstrukce, tedy zcela mimo sady Pětatřicátníků.

24.05.2003
Koncem května jsou na trolejbusových linkách tyto změny:
Ve dnech 24. a 25.05. bude probíhat kvůli pokládce živičného koberce uzavírka Štefánikovy ulice v Černicích mezi křižovatkami s ulicí K Plzenci a ulicí K Cihelnám, a to včetně napěťové výluky. Trolejbusy zajistí provoz jen v úseku Lobzy – Čechurov. V objízdné obousměrné trase i pro MHD ulicemi Ke Kačí louži - K Rečici - Veská pojedou autobusy náhradní dopravy 13A a zajistí provoz v úseku Čechurov – Černice a zpět.

Pro zajištění večerního křižování tramvají a trolejbusů u Hlavního nádraží ČD dochází od 26.05. v souvislosti se zahájením IV. etapy rekonstrukce sadů Pětatřicátníků k úpravě večerního provozu trolejbusové linky číslo 16.

Také u autobusových linek dochází k několika změnám:
Počínaje nocí z 16.05. na 17.05.2003 je do odvolání přemístěna zastávka Sady Pětatřicátníků pro linku N3, a to oběma směry. Od Košutky je nyní zastávka pro odbavování cestujících umístěna před budovou ÚMO Plzeň 3 u Synagogy. Ve směru od Hlavního nádraží ČD je umístěna do odbočovacího pruhu do Prešovské ulice.

Na lince číslo 24 od 19.05. po dobu zkouškového období a letních prázdnin nepojedou ranní spoje k areálu VŠ.

Další ze změn je spojena s uzavírkou Folmavské ulice v termínu od 19.05. do 06.06. A to v úseku od ulice U Panasoniku k ulici U Letiště ve směru od Nové Hospody. Z tohoto důvodu pojedou autobusy linek číslo 21, 22, 28, 30 a N1 v tomto směru po objízdné trase.

Poslední omezení je ve Skupově ulici, kde z důvodu opravy zastávkového zálivu dojde od 19.05. do ukončení prací k přeložení zastávky linek číslo 14, 16, 21, 32, Z a N1 Šimerova (směr Bory). Zastávka bude přemístěna zhruba o 30 m zpět do parkovacího zálivu k provizorně vybudovanému nástupišti.

16.05.2003
Po modernizaci vyjel vůz 14 TrM č. 404. Jedná se o další z vozů, jenž obdržely při modernizaci celý nový skelet, a tím i nové výrobní číslo. Novotou zářící vůz si můžete prohlédnout na snímku zpředu a zezadu.

13.05.2003
Plzeňský dopravní podnik vyšel po dlouhé době vstříc cestujícím na linkách 33 a 40, když od pondělí 05.05.2003 začaly všechny spoje těchto linek obsluhovat zastávku Severka BUS ve směru na Košutku. Do dnešních dnů na této zastávce zcela nepochopitelně stavěla jen linka 30 a noční N3 a vozy linek 33 a 40 jí, i když k tomu nebyl žádný rozumný důvod, jen projížděly. Navíc v přepravních špičkách pracovních dnů je navýšen počet spojů linky 33 zajíždějících k Fakultní nemocnici Lochotín. Za tyto kroky zaslouží PMDP pochválit. Jen tak dál!

Dále je od 05.05. do ukončení oprav komunikace přemístěna na náhradní nástupiště zastávka trolejbusové linky č. 12 Sladkovského, Hospic.

Od pondělí 19.05.2003 zavádí plzeňské dopravní podniky novou autobusovou linku MHD č. 56 do Chotíkova. Trasa linky vede z konečné linek 30 a 33-40 Košutka, Krašovská na křižovatku se Studentskou ulicí a dále po silnici I/20 (výpadovka na Karlovy Vary). Za Chotíkovem autobus odbočí a projede obcí, kde budou obsluhovány 3 zastávky: Chotíkov, u školy; Chotíkov, střed; Chotíkov. Linka se pak vrátí na hlavní karlovarskou silnici, po které dojede zpět do Plzně na konečnou v Krašovské.

05.05.2003
V sobotu 03. a v neděli 04.05.2003 proběhla výluka všech plzeňských tramvajových linek. Jednalo se o předěl mezi II. a III. etapou rekonstrukce dopravního uzlu v sadech Pětatřicátníků. Tramvaje jezdily jen v úsecích ze Slovan a Světovaru ke Zvonu. Zbytek tramvajové sítě obsluhovaly autobusy náhradní dopravy na lince č. 4 (Bory - Košutka) a 1/2 (Bolevec - Skvrňany). Jelikož linka č. 4 je silně vytížena i o volných dnech, bylo k uspokojení poptávky cestujích zapotřebí kloubových autobusů. Ty bohužel PMDP nevlastní, a tak si je plzeňský dopravce zapůjčil z Prahy. Záběry z výluky i s pražskými kloubáky.
Od pondělí 05.05.2003 probíhá III. etapa obnovy sadů Pětatřicátníků. Nové trasy linek nabízíme na schématických náčrtcích.

14.04.2003
S předstihem 14 dní byla zahájena II. etapa rekonstrukce v sadech Pětatřicátníků. V tramvajové dopravě došlo ke změně vedení jednotlivých linek. Jejich přesné trasy nabízíme na schématických náčrtcích. Linky č. 1/4 a 2/4 budou jezdit celodenně a linka č. 4 jen v ranních a odpoledních špičkách. Trasy autobusových linek zůstávají ve stejné podobě jako při I. etapě rekonstrukce.

Ve dnech 14 a 15.04.2003 se po Plzni pohybuje Solaris Trollino 12 AC na předváděcích jízdách. Po úvodní zkušební jízdě se s ním mají možnost svézt i běžní cestující.

I letos se konají Dny alternativní dopravy. Od pondělí 14.04.2003 do pátku 18.04.2003 zvou pořadatelé Děti země a Společnost pro veřejnou dopravu na mnoho doprovodných akcí. Uveďme např. jízdy historického autobusu v pondělí a trolejbusu 21 TrACI s pomocným dieslovým agregátem (středa) na Borská Pole. Hlavním působištěm akce bude opět stánek ve Smetanových sadech U branky. Zde si budou moci zájemci prohlédnout expozice fotografií s tématikou veřejné městské dopravy či podepsat petici za brzké zahájení výstavby tramvajové tratě na Borská Pole.

08.04.2003
Počínaje sobotou 19.04.2003 začne autobusová linka č. 26 Bory-Valcha-Lhota jezdit dle letního jízdního řádu. Ten přináší citelné posílení spojů ve víkendových dnech. Aktuální jízdní řády najdete na webu plzeňského dopravního podniku.

V prvním dubnovém týdnu byla z trolejbusu 14 TrM č. 447 odstraněna celovozová reklama na čistící prostředek Ajax. Tykadlák nyní jezdí v městském zelenobílém nátěru. Jeho novou i starou podobu nabízí náš Přehled trolejbusů.

28.03.2003
Dnes mezi 14. a 15. hodinou končí výluka na železniční trati z Plzně do Domažlic. Z tohoto důvodu od nového týdne přesouvá plzeňský DP oba patnáctimetrové autobusy Solaris zpět na linku 30.

Petice o navýšení spojů šestadvacítky přinesla své ovoce. Počínaje pondělím 17.03.2003 je upraven provoz linky č. 26. Dva nové páry spojů přibyly v pracovních dnech, z nichž jeden na návoz školáků, odjíždějící z Valchy v 7:22 a druhý odpolední spoj odjíždějící ze Lhoty ve 14:08. Celotýdenně je posunut na dřívější dobu odjezd tzv. devítky na nový čas ve 20:52 hod ze Lhoty.
Je ale smutné, že navýšení spojů předcházelo mimo jiné zhroucení jednoho z cestujících, jenž bohužel po několika dnech od události zemřel. Místní cestující dále věří, že PMDP, a.s. zavede v brzké době na lince 26 letní jízdní řád, který přináší výrazné zvýšení spojů ve víkendových dnech. Už při nynějším hezkém počasí jezdí autobusy v kritických hodinách přeplněné. A pokud by dopravní podniky otálely se zavedením jako v předcházejících letech až do konce května, navíc když teď využívají jeho služby i občané ze Lhoty, mohlo by opět dojít ke zranění některého z cestujících. Ale i samotné znechucení spoluobčanů využívajících hromadnou dopravu je velkou ztrátou, protože by se mohlo stát, že lidé začnou cestovat osobními vozy.

Od pondělí 24.03.2003 došlo k posílení provozu na linkách č. 39 a 52. U třicetdevítky se jedná v pracovních dnech o úsek střed města - Křimice. Navíc jsou zařazeny spoje v 5:29 od Mrakodrapu do Křimic, ve 14:15 z Křimic na CAN a ve 22:15 hodin z Křimic k Mrakodrapu. U linky 52 jde o prodloužení spojů odjíždějících z konečné zastávky Doubravka, Zábělská v pracovní dny v 17:30 a 19:50 hodin z Chrástu až do Smědčic. Zpět ze Smědčic budou spoje odjíždět v 17:58 a ve 20:18 hodin. Průjezdné časy v Chrástu se nemění, stejně tak jako provoz ve dnech pracovního klidu.

27.03.2003
Až po téměř třech měsících se objevily informace o mimořádné jízdě Trejsiny č. 484 plzeňskými ulicemi. Jízda byla konaná u příležitosti padesátin šéfredaktora zahraničního časopisu Trolleybus Dave Chicka.

03.03.2003
Začala dlouho očekávaná rekonstrukce tramvajového tělesa v sadech Pětatřicátníků. Jednotlivé etapy změn vedení tramvajových linek si můžete prohlédnout na schématických náčrtcích.
Z důvodu podmočení a sesunutí železničního náspu dne 07.01. u Vejprnic na trati z Plzně do Domažlic, jsou oba patnáctimetrové Solarisy přesunuty z linky 30 na linku 55 do Vejprnic a Tlučné. Tyto vozy měly býti využity při rekonstrukci sadů Pětatřicátníků na lince č. 33, aby pomohly zvládnout nápor cestujících, jenž přesedlali z tramvajových linek. Za tímto účelem také Solarisy jezdily v lednu na této lince, aby se vyzkoušel průjezdný profil těchto poměrně dlouhých vozů.

30.01.2003
Přidány stránky o vývoji jízdenek MHD v Plzni po zavedení nepřestupného tarifu na počátku osmdesátých let.

26.01.2003
Poslední trolejbusy ze série ev. čísel 300 - 399, které byly po vyřazení odstaveny ve vozovně opustily Plzeň. V úterý 17.12.2002 byly po železnici odvezeny do jednoho z rumunských provozů.
Také jeden z posledních červenokrémových trolejbusů, vůz č. 405, prochází modernizací. Po ní už vyjede v zelenobílých barvách.

20.01.2003
V Plzni na Valše začali občané podepisovat petici, v níž žádají navýšení spojů autobusové linky MHD č. 26 v ranní a odpolední špičce. Organizátory jsou manželé Jaroslav a Marie Kuntovi z Valchy. Podnětem k petici jsou výše zmiňované spoje, do kterých se už na Valše nedá přistoupit. Navíc ve čtvrtek 16.01.2003 ráno zkolaboval v autobusu 68letý cestující z Valchy a musela jej ošetřit záchranná služba. Petici k dnešnímu dni podepsalo několik desítek lidí nejen ze Lhoty či Valchy. Pokud ji chcete podpořit i vy, máte možnost tak učinit v prodejně na Valše, Dobřanské ulici 104 (zastávka Valcha - u prodejny I), kde jsou uloženy petiční archy.
Odjezdy autobusů linky 26 z konečné Bory.
Text petice je k dispozici i na našem webu.

15.01.2003
S ohledem na bezpečnost provozu MHD nezajíždí od středy 15.01.2003 spoje autobusové linky č. 32 do Podhájí. Příčinou je nevyhovující stav vozovek místních komunikací. Autobusy se opět v tomto úseku rozjedou ještě v tomto roce. Magistrát na opravu povrchu vozovek již vyčlenil finanční prostředky z letošního rozpočtu.

12.01.2003
Z trolejbusu 15 Tr ev. č. 465 byla odstraněna reklama pojišťovny Allianz. Nyní jezdí pouze v bílé barvě. Nabízíme vám k prohlednutí snímek s reklamou ze dne 31. 12. 2002 i novou podobu vozu bez reklamy z 09.01.2003.

09.01.2003
Po modernizaci opět vyjel vůz 14 Tr ev. č. 417. Je to již druhý vůz, který při modernizaci dostal celý nový skelet, a tím i nové výrobní číslo (13082). Prvním byl trolejbus ev. č. 412 (nové výr. č. 13083). A takhle vypadá 417-ka zpředu, takhle zezadu.

Archiv aktualit:
rok 2007 - aktuálně
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2002
rok 2001

© 2003 - 2005
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: